Ilūkstes novada pašvaldība aicina iesniegt ierosinājumus Atzinības rakstu piešķiršanai

12249970 891025104315114 427528871643721791 n      Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienu, Ilūkstes novada pašvaldība vēlas izteikt pateicību novada iedzīvotājiem par uzņēmīgu, profesionālu un pašaizliedzīgu darbu, kas veicinājis Ilūkstes novada attīstību, un pasniegt Atzinības rakstus.

Lai apzinātu šādus cilvēkus, pašvaldība līdz 16. oktobrim aicina iesniegt ierosinājumus Apbalvošanas komisijai.

Motivētus ierosinājumus par Atzinības raksta piešķiršanu ir aicinātas iesniegt iedzīvotāju grupas vai organizācijas, biedrības un citi dibinājumi ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā, kā arī tiesīgi iesniegt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji, novada domes deputāti, novada pašvaldības izpilddirektors. Rakstiskus vai elektroniskus ierosinājumus var iesniegt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, e-pasts: dome@ilukste.lv).

Ierosinājumā jānorāda šāda informācija:

  • ieteiktā apbalvojamā vārds, uzvārds, dzimšanas dati, ieņemamais amats, darba stāžs;
  • vispusīgs to darbu vai nopelnu apraksts, par kuru (-iem) ierosina apbalvot
  • informācija par kandidāta pieteicēju (pieteicējiem).

Atzinības rakstu pasniedz par augstu profesionālu ieguldījumu un izciliem sasniegumiem vai mūža ieguldījumu novada tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības un sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības, reliģiskajā vai politiskajā un citās jomās. Sīkāka informācija ir izklāstīta nolikumā „Par Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojumiem”.

Novada iedzīvotāji tiks godināti Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas norisināsies šī gada 17. novembrī Ilūkstes novada kultūras centrā.