Ilūkstes novadā notika divu dienu mācības mazajiem lauku uzņēmējiem

Ilūkstes novadā notika divu dienu mācības mazajiem lauku uzņēmējiem

     Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, š.g. 19.-20.martā viesu namā “Dzintari”, Pilskalnes pagastā, organizēja mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”. Tās tika organizētas sadarbībā ar Daugavpils Lauksaimnieku apvienību, kas apvieno Ilūkstes un Daugavpils novadu zemniekus.
     Mācībās dalībnieki ieguva papildus prasmes par saimniekošanu laukos, tūrisma veicināšanu un mājražošanas iespējām. Tika diskutēts, kā sadarboties savā starpā, lai veiksmīgāk pārdot savu produkciju. Abas dienas zemnieki daudz darbojās praktiski, lai uzdrošinātos un iedvesmotu sevi un citus, jo no idejas izaug darbi, unikāli produkti,  tūrisma saimniecības un laimīgas ģimenes laukos. Mazās lauku saimniecības ir pamats lauku vidē un novados.
     No dalībniekiem varēja dzirdēt labus vārdus, kā, piemēram, “Es nekad nejutos tik labi, kā pēc šīm mācībām. Mācību organizatori un lektori ļāva darboties praktiski, kas ir nozīmīgi, lai cilvēks uzdrošinātos noticēt saviem spēkiem un realizēt idejas, neatkarīgi no tā, cik liela ir saimniecība, vai tā vēl tikai ir plānošanas stadijā.”

Ineta Timšāne, Daugavpils Lauksaimnieku apvienības priekšsēdētāja vietniece


Ilūkstes novadā notika divu dienu mācības mazajiem lauku uzņēmējiem
Ilūkstes novadā notika divu dienu mācības mazajiem lauku uzņēmējiem
Ilūkstes novadā notika divu dienu mācības mazajiem lauku uzņēmējiem
Ilūkstes novadā notika divu dienu mācības mazajiem lauku uzņēmējiem
Ilūkstes novadā notika divu dienu mācības mazajiem lauku uzņēmējiem
Ilūkstes novadā notika divu dienu mācības mazajiem lauku uzņēmējiem
Ilūkstes novadā notika divu dienu mācības mazajiem lauku uzņēmējiem
Ilūkstes novadā notika divu dienu mācības mazajiem lauku uzņēmējiem
Ilūkstes novadā notika divu dienu mācības mazajiem lauku uzņēmējiem
Ilūkstes novadā notika divu dienu mācības mazajiem lauku uzņēmējiem
Ilūkstes novadā notika divu dienu mācības mazajiem lauku uzņēmējiem
Ilūkstes novadā notika divu dienu mācības mazajiem lauku uzņēmējiem
Ilūkstes novadā notika divu dienu mācības mazajiem lauku uzņēmējiem
Ilūkstes novadā notika divu dienu mācības mazajiem lauku uzņēmējiem
Ilūkstes novadā notika divu dienu mācības mazajiem lauku uzņēmējiem
Ilūkstes novadā notika divu dienu mācības mazajiem lauku uzņēmējiem
Ilūkstes novadā notika divu dienu mācības mazajiem lauku uzņēmējiem
Ilūkstes novadā notika divu dienu mācības mazajiem lauku uzņēmējiem