Ilūkstes novada kultūras centrā izskanējis novada vokālo ansambļu konkurss

Ilūkstes novada kultūras centrā izskanējis novada vokālo ansambļu konkurss

     17. februārī Ilūkstes novada kultūras centrā notika Ilūkstes novada vokālo ansambļu konkurss. Konkursā piedalījās 5 vokālie ansambļi: Ilūkstes novada kultūras centra  sieviešu vokālais ansamblis „Saskaņa” (vadītāja Maija Žigajeva), senioru vokālais ansamblis „Kamenes” (vadītāja Lilija Kuciņa), Pilskalnes pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Lillija” (vadītāja Lilija Kuciņa), Bebrenes pagasta kultūras nama senioru vokālais ansamblis „Sarma” (vadītāja Rita Kalvāne) un Subates pilsētas kultūras nama  sieviešu vokālais ansamblis „Sonāte” (vadītāja Gunta Pugžle).

     Konkursa dalībnieki izpildīja trīs dziesmas: latviešu tautas dziesmas apdari, latviešu komponista oriģināldziesmu un brīvas izvēles skaņdarbu. Vismaz divas dziesmas vokālajiem ansambļiem vajadzēja izpildīt a capella. Žūrija trīs ekspertu sastāvā (Jevgeņijs Ustinskovs, Inga Ašķeļaņeca un Daiga Martinsone) konkursantus vērtēja pēc vienotas 50 punktu sistēmas. Konkursa dalībnieki atbilstoši iegūtajam punktu skaitam saņēma kvalitātes pakāpi un diplomu: I pakāpi un tiesības pārstāvēt Ilūkstes novadu konkursa 2. kārtā ieguva Subates pilsētas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Sonāte”. Sieviešu vokālo ansambļu kategorijā I pakāpi ieguva arī Pilskalnes pagasta vokālais ansamblis „Lilija”, III pakāpi saņēma ansamblis „Saskaņa”. Senioru vokālo ansambļu kategorijā II pakāpi saņēma ansamblis „Kamenes”. Diplomu par piedalīšanos skatē saņēma ansamblis „Sarma”.

     Arī 2. kārtas konkurss noritēs Ilūkstē, 10. martā. Ilūkstes novada kultūras centrs uzņems vokālos ansambļus no Latgales novadiem.

 

Foto: Skaidrīte Azarstarpe


Ilūkstes novada kultūras centrā izskanējis novada vokālo ansambļu konkurss
Ilūkstes novada kultūras centrā izskanējis novada vokālo ansambļu konkurss
Ilūkstes novada kultūras centrā izskanējis novada vokālo ansambļu konkurss
Ilūkstes novada kultūras centrā izskanējis novada vokālo ansambļu konkurss
Ilūkstes novada kultūras centrā izskanējis novada vokālo ansambļu konkurss
Ilūkstes novada kultūras centrā izskanējis novada vokālo ansambļu konkurss
Ilūkstes novada kultūras centrā izskanējis novada vokālo ansambļu konkurss
Ilūkstes novada kultūras centrā izskanējis novada vokālo ansambļu konkurss
Ilūkstes novada kultūras centrā izskanējis novada vokālo ansambļu konkurss
Ilūkstes novada kultūras centrā izskanējis novada vokālo ansambļu konkurss
Ilūkstes novada kultūras centrā izskanējis novada vokālo ansambļu konkurss
Ilūkstes novada kultūras centrā izskanējis novada vokālo ansambļu konkurss
Ilūkstes novada kultūras centrā izskanējis novada vokālo ansambļu konkurss
Ilūkstes novada kultūras centrā izskanējis novada vokālo ansambļu konkurss
Ilūkstes novada kultūras centrā izskanējis novada vokālo ansambļu konkurss
Ilūkstes novada kultūras centrā izskanējis novada vokālo ansambļu konkurss
Ilūkstes novada kultūras centrā izskanējis novada vokālo ansambļu konkurss