Ilūkstes novada kultūras centrā apskatāma izstāde „Laika kaleidoskops”

Jaunjelgava        Līdz 16. septembrim Ilūkstes novada kultūras centrā ir iespēja apskatīt Jaunjelgavas kultūras veicināšanas biedrības izveidoto izstādi „Laika kaleidoskops”. Īstenojot šo projektu, biedrība vēlas iesaistīt pilsonisko sabiedrību un vākt iedzīvotāju atmiņas un vizuālo informāciju, aktivizēt un pievērst sabiedrības uzmanību vēsturisko objektu saglabāšanai un restaurācijai.

     „Ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem vēlamies atdzīvināt un saglabāt Jaunjelgavas pilsētas vēsturisko centru, kas ir Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar Nr. 7423, un projekts ir dāvana pilsētai Latvijas simtgadē,” uzsver izstādes autori.

Izstāde apskatāma darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 un sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.