Ilūkstes novada jaunieši iepazīstas ar Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes brīvprātīgo darbu

Ilūkstes novada jaunieši iepazīstas ar Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes brīvprātīgo darbu

***Brīvdienās, kad 12. klašu skolēni gatavojās centralizētajiem eksāmeniem, pārējiem Ilūkstes novada jauniešiem bija iespēja tikties ar Daugavpils pilsētas Jauniešu domes prezidentu un biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) brīvprātīgo Ņikitu Aleksejevu. Ņikita 2016. gadā ir ieguvis balvu „Gada brīvprātīgais”, un viņam ir gan plašas zināšanas par Latvijas Sarkanā Krusta darbību, gan liela pieredze brīvprātīgajā darbā.

***Ņikita pastāstīja, ka brīvprātīgo darbu viņš veic jau vairāk nekā 5 gadus, no 13 gadu vecuma. Šajā darbā viņš gūst ne tikai pozitīvas emocijas, jaunus draugus, domubiedrus un lielisku pieredzi, bet arī iespēju ceļot. Jaunietis jau ir apceļojis 27 pasaules valstis, nemaksājot par to ne vienu centu. Nominācija „Gada brīvprātīgais” Ņikitam dod iespēju arī bez maksas studēt jebkurā Latvijas augstskolā.

***Aicinot jauniešus pievienoties brīvprātīgā darba kustībai, Ņikita akcentēja: „LSK jaunatne ir: humāna, jo ciena cilvēka dzīvību; objektīva, jo nešķiro cilvēkus pēc to ādas krāsas, reliģiskās piederības vai uzskatiem; neitrāla, jo neiesaistās politiskos un reliģiskos strīdos; neatkarīga, jo darbojas savu mērķu vadīta; brīvprātīga, jo nesaņem atalgojumu par savu darbu; vienota, jo cenšas sasniegt vienus un tos pašus mērķus visā Latvijā un pasaulē; visaptveroša, jo māk savienot patīkamo ar lietderīgo.” Ņikita jauniešiem parādīja, kā var meklēt  brīvprātīgā darba piedāvājumus internetā un kā reģistrēties.

***Savukārt Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas Profesionālās izglītības nodaļas audzēkne Ieva Pašķeviča, kura šajā skolā apgūst veterinārmedicīnu, dalījās savā pieredzē un atklāja, ka tieši brīvprātīgais darbs viņai palīdzējis izvēlēties nākotnes profesiju. Brīvprātīgo darbu meitene ir veikusi dažādās jomās, bet visvairāk viņu aizrāvis darbs dzīvnieku patversmē. 2018. gadā  Ieva Pašķeviča pasākumā „Brīvs un prātīgs” Daugavpilī tika apbalvota kā viena no Latgales aktīvākajām brīvprātīgajām.

 

LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas

izpilddirektore

Ērika Naglinska

 


Ilūkstes novada jaunieši iepazīstas ar Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes brīvprātīgo darbu
Ilūkstes novada jaunieši iepazīstas ar Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes brīvprātīgo darbu
Ilūkstes novada jaunieši iepazīstas ar Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes brīvprātīgo darbu
Ilūkstes novada jaunieši iepazīstas ar Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes brīvprātīgo darbu
Ilūkstes novada jaunieši iepazīstas ar Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes brīvprātīgo darbu
Ilūkstes novada jaunieši iepazīstas ar Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes brīvprātīgo darbu
Ilūkstes novada jaunieši iepazīstas ar Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes brīvprātīgo darbu