Ilūkstes novadā interešu izglītības darbā popularitāti gūst Lego robotika

Ilūkstes novadā interešu izglītības darbā popularitāti gūst Lego robotika

***Ilūkstes novadā  interešu izglītības darbā ienākusi jauna programma – „Lego robotika”. Robotikas pulciņi jau darbojas Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā, Ilūkstes Raiņa vidusskolā un Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā. Pulciņu nodarbības ir vērstas uz skolēnu aktīvu darbību dažādu projektu izstrādē, pasaules izzināšanu, eksperimentējot, analizējot un meklējot risinājumus reāliem dzīves uzdevumiem. Robotika palīdz apgūt matemātiku, dabas zinības un programmēšanas pamatus, attīsta loģisko domāšanu, radošumu un saskarsmes prasmes.

***Aizvadītajā nedēļas nogalē, 6.–7. aprīlī, Valmieras 5. vidusskolā norisinājās robotikas sacensību „FIRST LEGO League” Latvijas mēroga fināls, kurā piedalījās arī Ilūkstes novada komandas – Ilūkstes Raiņa vidusskolas un Bērnu un jauniešu centra apvienotā komanda „BlackCom” un Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas komanda.

***Fināla sacensību tēma bija „Into orbit” („Orbītā”). Komandai „BlackCom” cīnīties ar pieredzējušām komandām bija liels izaicinājums, tādēļ tās dalībnieki savā darbā lika akcentus uz visiem trim sacensību aspektiem – „robots”, „projekts” un „pamatvērtības”. Viens no uzdevumiem bija prezentēt mājasdarbu – skolēniem bija patstāvīgi un padziļināti jāizpēta kosmosa tēma. Gatavojoties sacensībām, „BlackCom” tikās ar Daugavpils Universitātes G. Liberta Inovatīvās mikroskopijas centra vadītāju Edmundu Tamani un guva daudzas jaunas atziņas un zināšanas, kas palīdzēja izveidot un finālā prezentēt inovatīvu produktu – smilšu kurpes „Sandy”. Projekts tika atzīts par ļoti labu, inovatīvu un realizējamu. Komanda ieguva 1. vietu kategorijā „Projekts”. Eksperti atzina, ka robots ir labi uzbūvēts, vienkāršs un racionāls un uzteica komandas dalībnieku spēju ieklausīties vienam otrā un sadarboties.

***Paldies skolotājām Airitai Šuksto un Ivetai Kriškijānei, kuras sagatavoja skolēnus sacensībām!

***Jāpiebilst, ka nereti interešu pulciņā uzsāktais veicina jauniešu profesijas izvēli. Darba tirgū inženiertehniskās zinātnes pašlaik ir ļoti pieprasītas, un interešu izglītība var dot pirmo stimulu padziļināti apgūt tās nākotnē. Lai veicas!

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra  direktore

Vanda Rimša


Ilūkstes novadā interešu izglītības darbā popularitāti gūst Lego robotika
Ilūkstes novadā interešu izglītības darbā popularitāti gūst Lego robotika
Ilūkstes novadā interešu izglītības darbā popularitāti gūst Lego robotika
Ilūkstes novadā interešu izglītības darbā popularitāti gūst Lego robotika
Ilūkstes novadā interešu izglītības darbā popularitāti gūst Lego robotika
Ilūkstes novadā interešu izglītības darbā popularitāti gūst Lego robotika
Ilūkstes novadā interešu izglītības darbā popularitāti gūst Lego robotika
Ilūkstes novadā interešu izglītības darbā popularitāti gūst Lego robotika
Ilūkstes novadā interešu izglītības darbā popularitāti gūst Lego robotika
Ilūkstes novadā interešu izglītības darbā popularitāti gūst Lego robotika
Ilūkstes novadā interešu izglītības darbā popularitāti gūst Lego robotika