Eglaines pagastā tur godā Lietuvas karavīru piemiņu

Eglaines pagastā tur godā Lietuvas karavīru piemiņu

***14. februārī Ilūkstes novada Červonkas (Sārtenes) kapsētā pie Latvijas brīvības cīņās (1919.–1920. g.) kritušo Lietuvas karavīru pieminekļa notika piemiņas brīdis, veltīts Lietuvas neatkarības 102. gadadienai, ko svin 16. februārī. Pasākumu godināja viesi no Lietuvas Republikas.

***Pasākumu vadīja Obeļu ģimnāzijas skolēni un  Rokišķu  jaunie strēlnieki (skauti). Klātesošos uzrunāja Lietuvas Rokišķu rajona mērs Ramūns Godeļausks un viņa padomnieks Vitauts Saulis, Seima deputāts Raimonds Martinelis un viņa padomnieks Andrjus Bareižis, Obeļu pagasta vecākā Jurate Šinkuniene un Lietuvas jauno strēlnieku (skautu) vadītājs Aļģis Veikšis. Brīvprātīgo karavīru kapsētu apvienības priekšsēdētāja Rimante Norvaišiene izteica atzinību par labu sadarbību ar Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Stefanu Rāznu, Eglaines pagasta pārvaldnieci Martu Petrovu un pārvaldes darbiniekiem, rūpējoties par piemiņas vietas uzturēšanu un tradīcijas saglabāšanu.

***Lietuvas Republikas proklamēšanas gadadienā sveica Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Reinis Līcis. Skanēja Lietuvas valsts himna. Subates katoļu baznīcas priesteris Andrejs Skadiņš un Rokišķu katoļu baznīcas vikārs noturēja lūgšanu un svētīja brīvprātīgo karavīru kapus. Muzikālos priekšnesumus veltīja kapela „Malūnas” un vokālais ansamblis „Raminta” no Obeļu pagasta.

 

Eglaines pagasta bibliotēkas vadītāja

Ona Hohlova


Eglaines pagastā tur godā Lietuvas karavīru piemiņu
Eglaines pagastā tur godā Lietuvas karavīru piemiņu
Eglaines pagastā tur godā Lietuvas karavīru piemiņu
Eglaines pagastā tur godā Lietuvas karavīru piemiņu
Eglaines pagastā tur godā Lietuvas karavīru piemiņu
Eglaines pagastā tur godā Lietuvas karavīru piemiņu