Ilūkstes novada deputāti devās uz tikšanos ar VARAM ministru J. Pūci

Ilūkstes novada deputāti devās uz tikšanos ar VARAM ministru J. Pūci

***Pretēji iepriekš solītajam, ka saistībā ar plānoto administratīvi teritoriālo reformu (ATR) Vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministrija (VARAM) viesosies katrā no 119 pašvaldībām, ministrijas pārstāvji deva priekšroku sapulces organizēt  vien 30 vietās – jau plānotajos jaunveidojamo novadu centros, uz sapulcēm aicinot tikai vietvaru deputātus.

***2. augustā Daugavpilī notika noslēdzošā diskusija, kurā piedalījās VARAM pārstāvji – Juris Pūce (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs), Aivars Draudiņš (Valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos), Jānis Turlajs (ekonomģeogrāfs) un Ilūkstes novada, Daugavpils novada un Daugavpils pilsētas domes deputāti.

***Pēdējā diskusija iezīmēja jau iepriekš izskanējušās bažas, ka lauku teritorijas ar Daugavpils pilsētu nav administratīvi savienojamas un šai piespiedu apvienošanai nebūs ilgs mūžs, jo katra no esošajām administratīvajām teritorijām ir pietiekoši atšķirīga un apvienojoties zaudētāji būs lauku reģionos dzīvojošie. Reformas rezultātā, vairāk kā  jebkad agrāk, tiks radīta plaisa starp laukiem un pilsētu, un pilnībā tiks apdraudēta lauku pastāvēšana. Šī reforma ir tikai pirmais solis, tai sekos nākamās.

***Kā trīs galvenos izaicinājumus reformā ministrs min: iedzīvotāju pārstāvniecības un līdzdalības nodrošināšanu, vietējās identitātes saglabāšanu, pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, bet reāli risinājumi netiek nosaukti. „Vai pakalpojumi tiks saglabāti tuvāk dzīvesvietai, to nevaru garantēt. Valdība to nenosaka. Pašvaldības nosaka. To noteiks jaunā,” atbild J. Pūce. Ministrs neslēpj, cilvēki zaudēs savas darbavietas un skolas tiks slēgtas, būs jāizvērtē daudzu iestāžu pastāvēšanas nepieciešamība. „20 skolēniem nenodrošināsim vidusskolu. Sākot ar 7. klasi skolēnam būtu jāmācās lielākās skolās,” uzskata J. Turlajs. Viss tiekot darīts ekonomisku apsvērumu dēļ. Bet vai tiešām visu var nopirkt par naudu? Vai 7. klases bērnam no Subates būs jābrauc mācīties uz Daugavpili. Un kā ar skolotājiem?

***Īsajā diskusijām atvēlētāja laikā J. Pūce nesniedza pamatotas atbildes uz pašvaldību pārstāvju jautājumiem un nespēja argumentēti kliedēt bažas. Daugavpils novada vadība iestājas pret reformu,  domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins vērsa uzmanību uz to, ka ekonomiskos aprēķinos nevar visu mērīt, jāņem vērā, ka katrs no novadiem ir attīstījies savādāk: „Cepuri nost Ilūkstes novadam, kuram attīstības indekss ir salīdzinoši augsts un pat labāks nekā Daugavpils pilsētai. Lai arī Daugavpils ir otra lielākā pilsēta, arī no tās izbrauc iedzīvotāji. Pašvaldību lielums nav tas instruments, ar ko sasniegt uzņēmējus.” Arī mūsu novada deputāti stingri aizstāvēja Ilūkstes novada neatkarīgu pastāvēšanu arī turpmāk, uzsverot, ka šī reforma ir turpinājums lauku iznīcināšanai. „Mēs, kā novads, atguvām savu neatkarību kā vēsturiskā Sēlijas novada daļa. Jaunajā novadā kā pamatnācija būsim minoritāte,” akcentēja S. Rāzna, Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs.  Savukārt priekšsēdētāja vietnieks M. Krievāns vērsa uzmanību uz  draudiem, kas sagaida, īstenojot reformu: „Nenoliedzam, reforma ir nepieciešama, bet šobrīd tā ir sasteigta, nepārdomāta un kļūs  par pamatu jaunam lauku iedzīvotāju izbraukšanas vilnim, un izbraukšana notiks nevis uz pilsētām, bet gan ārzemēm.” Ilūkstes novada domes deputāti ministru informēja arī par veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem un saņemtajiem iedzīvotāju iesniegumiem, kuros pausts atbalsts novada neatkarības saglabāšanai.

***Būtībā šī reforma ir kā milzīga sniega bumba, kas veļoties sev līdzi paņems daudz vairāk, nekā mēs šobrīd pat spējam iedomāties.  Mēs esam liecinieki tai skarbajai realitātei, kas notiek, slēdzot skolas. Tagad skolas visā Latvijā tiks slēgtas vēl vairāk. Arī Daugavpils pilsētas domes deputāti atzīst, ka jaunizveidotā novada domē visi novadi netiks vienmērīgi pārstāvēti, līdz ar to lauku iedzīvotāju intereses nebūs iespējams aizstāvēt. Un kā ar vietējās identitātes saglabāšanu? Pēc VARAM domām, ir normāli aizmirst par mūsu tautas pamatvērtībām – senčiem, no kuriem esam cēlušies, mūsu kultūru, šīm mazajām kopām, kas veidojuši tautas pamatus. Varbūt turpmāk vairs nesvinēsim Dziesmu un deju svētkus, jo tas nav ekonomiski izdevīgi? Par ko top cilvēks, kas nezina savas saknes, savu vēsturi, no kura atmiņas izdzēš piederību dzimtajai vietai? Šobrīd vērtējot reformas nepieciešamību, vairs nav runa tikai par to, ka būtībā lauki un pilsētas nevar būt apvienojami, ir runa jau par daudz būtiskāku vērtību zaudēšanu, kam blakus nebūtu liekami tikai ekonomiski aprēķini.

***VARAM šīs sapulces ir saukusi par konsultācijām, bet būtībā prezentē savu redzējumu un pasīvi ieklausās esošo novadu viedokļos. Jāatzīmē, ka  VARAM savā informatīvajā ziņojumā sniedz neprecīzus datus, kā arī daudzos medijos reģionālās vizītes tiek atspoguļotas pavirši un pretrunīgi, piemēram, par sapulci Daugavpilī, interneta portāls www.gorod.lv raksta: „Sapulce notika 2,5 stundas, neviens šajā laikā, saistībā ar gaidāmo reformu, izņemot ministru, neizteicās.” Ko no tā varam secināt? – Diemžēl, sabiedrība turpina saņemt maldinošu informāciju.

***Tikšanās noslēgumā J. Pūce solīja ierasties Ilūkstē, lai personīgi tiktos arī ar novada iedzīvotājiem. Jāatzīmē, ka jebkurš iedzīvotājs savus priekšlikumus un pārdomas saistībā ar reformu var sniegt VARAM (reformas zvanu centrs (darbdienās: 9.00–17.00): 68 806 999, e-pasts: reforma@varam.gov.lv), kā arī Ilūkstes novada pašvaldībā.

***Būsim aktīvi un paudīsim domu par novadu!

 

Atgādinot:

  • Administratīvi teritoriālā reforma ir viena no Krišjāņa Kariņa („Jaunā Vienotība”) vadītās valdības prioritātēm. Saeima martā akceptēja reformas turpināšanu.
  • Administratīvi teritoriālajā reformā pašvaldību skaitu plāno samazināt no 119 līdz 35, kuru funkcijas gan netiks mainītas. Pašvaldības veidos ap lielākām pilsētām un attīstības centriem, bet bez lauku teritorijām būs tikai Rīga un Jūrmala. Šādas ieceres ir VARAM izstrādātajā reformas piedāvājumā, par ko reģionos sākta sabiedriskā apspriešana.
  • Līdzšinējās administratīvajās robežās saglabāsies Rīgas un Jūrmalas pilsētas, kā arī Līvānu, Alūksnes un Gulbenes novadi. Pārējās pašvaldības skars apvienošana. Daugavpils pilsēta, Daugavpils novads ar 19 pagastiem un Ilūkstes novads ar divām pilsētām un sešiem pagastiem pēc VARAM projekta būs tās, kas veidos jauno, vienoto Daugavpils novadu.

 

Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Pavlovska


Ilūkstes novada deputāti devās uz tikšanos ar VARAM ministru J. Pūci
Ilūkstes novada deputāti devās uz tikšanos ar VARAM ministru J. Pūci
Ilūkstes novada deputāti devās uz tikšanos ar VARAM ministru J. Pūci
Ilūkstes novada deputāti devās uz tikšanos ar VARAM ministru J. Pūci
Ilūkstes novada deputāti devās uz tikšanos ar VARAM ministru J. Pūci
Ilūkstes novada deputāti devās uz tikšanos ar VARAM ministru J. Pūci