Ilūkstes novada bibliotēkas skenē mācībām un studijām nepieciešamos materiālus

Ilūkstes novada bibliotēkas skenē mācībām un studijām nepieciešamos materiālus

***Skolēni, studenti, pedagogi un citi bibliotēkas lietotāji tiek aicināti saņemt attālinātu pakalpojumu mācībām vai studijām – pēc individuāla pieprasījuma skenētus materiālus no grāmatām, žurnāliem un laikrakstiem. Ārkārtas situācijas laikā šis pakalpojums tiek piedāvāts bez maksas.

***Lai saņemtu pakalpojumu, jāsazinās ar tuvāko novada bibliotēku. Pieprasījumi tiek apstrādāti darbdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, un sagatavotie materiāli tiek nosūtīti uz pieprasījumā norādīto e-pastu.

 

 

 

Bibliotēku kontaktinformācija:

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka: 28603144, ilukstesbiblioteka@inbox.lv;

Ilūkstes bērnu bibliotēka: 29763159, 26462613, ilukstebb@inbox.lv;

Bebrenes pagasta bibliotēka: 28617064, emma.malahovska@inbox.lv;

Dvietes pagasta bibliotēka: 26409549, ventislava@inbox.lv;

Eglaines pagasta bibliotēka: 26529290, egl_bibl@inbox.lv;

Pilskalnes pagasta bibliotēka: 26830196, pils-bibliot@inbox.lv;

Subates pilsētas bibliotēka: 26496260, subbiblioteka@inbox.lv;

Šēderes pagasta bibliotēka:  27857901, rutaser@inbox.lv;

Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka: 28607621, pasulienapb@inbox.lv.

 

P. s. Lietotājus interesējušo izdevumu pieejamību bibliotēkā iespējams pārbaudīt elektroniskajā katalogā.