Ilūkstes novada bibliotēkās notiek Digitālās nedēļas pasākumi

Ilūkstes novada bibliotēkās notiek Digitālās nedēļas pasākumi

     Latvijā Digitālā nedēļa (agrākais nosaukums – E-prasmju nedēļa) notiek jau 9. reizi. 2017. gadā E-prasmju nedēļas laikā visā Latvijā tika organizēti 638 digitālajām prasmēm veltīti pasākumi, kuros piedalījās vairāk nekā 24 000 iedzīvotāju. Šogad Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju no 19. līdz 23. martam organizē Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā.

     Šī gada Digitālajā nedēļā Latvijā paredzēts aktualizēt šādas galvenās tēmas:

  • Viedvalsts un digitālās prasmes, digitālo pakalpojumu izmantošana;
  • Digitālās prasmes nākotnes digitālajam darbam jauniešiem;
  • Drošība un pārliecība digitālajā vidē;
  • Kritiskā domāšana un mediju pratība;
  • Digitālās prasmes un mūžizglītība;
  • Digitālās prasmes IKT profesionāliem.

     Ar pasākumu plānu Ilūkstes novada bibliotēkās var iepazīties pielikumā.

 


Ilūkstes novada bibliotēkās notiek Digitālās nedēļas pasākumi