Ilūkstes novada Bērnu un jauniešu centrā pulcējās teātra sporta mīļi un atbalstītāji no dažādiem novadiem

Ilūkstes novada Bērnu un jauniešu centrā pulcējās teātra sporta mīļi un atbalstītāji no dažādiem novadiem

     16.aprīlī Ilūkstes novada Bērnu un jauniešu centrā pulcējās teātra sporta mīļi un atbalstītāji no dažādiem novadiem. Laba vēlējumus turnīra sākumā teica Ilūkstes novada Izglītības nodaļas vadītāja Ilona Linarde. Pašmāju TS pulciņš “Brīnumdari” satikās ar Kusas, Liezeres, Gaigalavas, Līvānu un Rikavas spēlētājiem.

     Šī pasākuma mērķis bija izkopt teātra sporta spēles kvalitāti, veicināt skolēnu emocionālo un radošo pašizpausmi kā arī dot iespēju satikties spēlē skolēniem no dažādiem novadiem, atrast domubiedrus un draugus. Tiesneši vērtēja spēles ar dažādu emociju sejiņām. Visaugstākais vērtējums bija smaidiņš zaļā krāsā.

     Pasākums izvērsās sirsnīgs un jautrs. Par to liecina ciemiņu atziņas par pasākumu. TS trenere Aina no Kusas saka:”Ja saliktu kopā visas TS aktivitātes un izdomu, varētu uzrakstīt veselu anekdošu un piedzīvojumu grāmatu!”

     Estere no Kusas min:”Man patīk TS , jo var braukt uz dažādām pilsētām, var iegūt jaunus draugus!”

     Trenere Lidija no Līvāniem pateicās par jauko draudzības pasākumu, jo uzskata, ka tas bija pamācošs, draudzīgs un iedvesmojošs!

     Ērikai no Līvāniem patika piedalīties pasākumā, jo bija interesanti un jautri, varēja mētāties ar švammēm!

     Rikavas TS trenere Ilze atziņās par pasākumu pat sacerēja dzejoli.

Lieliska diena!

Lieliskas pasākums!

Lieliski organizētāji!

Lieliski konkurenti!

Lieliski tiesneši!

Lieliskas komandas!

Un vienkārši lieliski lielisks Lieliskais!

     Sirsnīgi pateicības vārdi par pasākuma organizāciju jāteic Bērnu un jauniešu centra direktorei Vandai Rimšai!

     Bērni ir dzīvesprieka avots, lai izdodas vairot prieku un popularizēt improvizācijas spēles! Uz tikšanos nākamgad!

TS “Brīnumdari” trenere

Mairita Rimoviča


Ilūkstes novada Bērnu un jauniešu centrā pulcējās teātra sporta mīļi un atbalstītāji no dažādiem novadiem
Ilūkstes novada Bērnu un jauniešu centrā pulcējās teātra sporta mīļi un atbalstītāji no dažādiem novadiem
Ilūkstes novada Bērnu un jauniešu centrā pulcējās teātra sporta mīļi un atbalstītāji no dažādiem novadiem
Ilūkstes novada Bērnu un jauniešu centrā pulcējās teātra sporta mīļi un atbalstītāji no dažādiem novadiem
Ilūkstes novada Bērnu un jauniešu centrā pulcējās teātra sporta mīļi un atbalstītāji no dažādiem novadiem
Ilūkstes novada Bērnu un jauniešu centrā pulcējās teātra sporta mīļi un atbalstītāji no dažādiem novadiem
Ilūkstes novada Bērnu un jauniešu centrā pulcējās teātra sporta mīļi un atbalstītāji no dažādiem novadiem
Ilūkstes novada Bērnu un jauniešu centrā pulcējās teātra sporta mīļi un atbalstītāji no dažādiem novadiem