Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas mācību process notiek attālināti

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas mācību process notiek attālināti

Ņemot vērā profesionālās izglītības jomas specifiku un valdības lēmumu  Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas mācību process notiek attālināti visām klasēm  no 11.01.-25.01.2021.

Stundu saraksts mākslas klasei tiks nosūtīts vecākiem WhatsApp grupā.

Šajā semestrī sāks darbu e-klase, lūgums sekot informācijai.