Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem teicams sniegums valsts konkursa 2. kārtā

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem teicams sniegums valsts konkursa 2. kārtā

oooAr ļoti labiem panākumiem Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas „Pūšaminstrumentu spēle” valsts konkursa 2. kārtā reģionā startēja Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Laura Sutiņa-Zutiņa (skolotāja Rita Žilvinska, koncertmeistare Tatjana Dvorecka). Laura sava vecuma grupā flautas spēles specialitātē ieguva augstāko punktu skaitu un pārstāvēs skolu un reģionu konkursa noslēguma kārtā Rīgā.

oooReģiona konkursā, kas norisinājās Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas koncertzālē, Laura konkurēja ar Pētera Barisona Aizkraukles mūzikas skolas, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas, Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas un Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas 10 audzēkņiem. Saksofona spēles specialitātē skolu pārstāvēja Rihards Bogdanovičs (skolotājs Jurijs Murņikovs, koncertmeistare Tatjana Dvorecka), kurš ieguva 3. vietu savā vecuma grupā. Trompetes spēles specialitātē startēja Adrians Vāsulis (skolotājs Gints Ratnieks, koncertmeistare Tatjana Dvorecka).

oooTiesības pārstāvēt reģionu un skolu valsts konkursā Rīgā izcīnīja arī programmas „Sitaminstrumentu spēle” audzēkne Gabriela Sutiņa-Zutiņa (skolotājs Gints Ratnieks, koncertmeistare Tatjana Dvorecka). Meitene pārliecinoši bija labākā sava vecuma grupā, spēlējot vienu skaņdarbu uz marimbas, bet otru uz bungām. Priekšā stāv nopietns, atbildīgs darbs, jo konkurence būs sīva. Valsts konkursa noslēgums notiks Rīgas Augusta Dombrovska mūzikas skolā no 11. līdz 15. februārim.

oooNovēlu pedagogiem izturību un audzēkņiem darba sparu un neatlaidību labu rezultātu sasniegšanai! Paldies vecākiem, pedagogiem par ieguldīto darbu un skolas jaukajiem audzēkņiem, kas savu brīvo laiku velta visskaistākajam un sarežģītākajam hobijam – mūzikai!

 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas

 direktore

Ilona Linarte-Ruža