Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošais sniegums priecēja skatītājus Višķos

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošais sniegums priecēja skatītājus Višķos

ooo15. februārī jau piekto gadu Višķos noritēja Špoģu Mūzikas un mākslas skolas rīkotais konkurss – netradicionālā modes skate. Šī gada konkursa tēma bija „Priekšmets. Manta. Lieta”.

oooModes skatē bija pārstāvēta Špoģu Mūzikas un mākslas skola, Krāslavas Mākslas skola, Jura Soikāna Ludzas mākslas skola, Ropažu Mūzikas un mākslas skola „Redenpois”, Naujenes Mūzikas un mākslas skola, Preiļu Mūzikas un mākslas skola, Aglonas Bērnu un jauniešu brīva laika pavadīšanas centrs „Strops”, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” Mākslas nodaļa, Ķekavas Mākslas skola, kā arī viesi no Baltkrievijas – Šarkavščinas Bērnu mākslas skola un Vitebskas rajona Janovičas vidusskola. Jauno mākslinieku darbus šogad vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija māksliniece Sandra Poplavska-Rimicāne, apģērbu modelētāja un māksliniece Baiba Priedīte, apģērbu dizainere Margarita Stoļarova, starptautisko projektu koordinatore Gaļina Paniča (Baltkrievija) un Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms.

oooVisus priekšnesumus pavadīja neviltoti skatītāju aplausi. Konkursa priekšsēdētāja Sandra Poplavska-Rimicāne atzina, ka vērtēt un vienoties par uzvarētājiem nebija viegli. „Man ir patiess prieks, ka Višķos notiek tik vērienīgs pasākums ar lielu dalībnieku skaitu. Goda vārds, vērtēt bija ļoti grūti. Katrs ir centies, arī mērojis ceļu no tālām pilsētām un pat valstīm. Dažām kolekcijām bija vājāks tehniskais izpildījums, bet toties ļoti oriģināla ideja. Skolotāji ir malači, ka pierunā audzēkņus piedalīties skatē, īpašs prieks, ka iesaistās arī zēni. Piedalīšanās šādās modes skatēs sniedz jauniešiem māku un drošsirdību uzstāties publikas priekšā. Viņi iemācās uz skatuves būt pārliecinošiem, nebaidīties no publikas un spēju sevi parādīt,” pārliecināta S. Poplavska-Rimicāne.

oooIlūkstes Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi konkursā prezentēja kolekciju „Pick Nick TIME”. Gatavojoties konkursam, Ilūkstes audzēkņiem bija jāiemācās uz ikdienišķām lietām paskatīties no malas, lai spētu veidot netipisku tērpu kolekciju. Radošums, ideju ģenerēšana, spēja atteikties no liekā, nevajadzīgā, komandas izveide tērpu prezentēšanai ir tikai neliela daļa no darba, ko veica Amanda Egle, Ērika Dombrovska, Megija Krapāne, Amanda Dombrovska, Keita Teljaževiča. Komandas saliedētais sniegums sniedza baudījumu skatītājiem. Tērpu kompozicionālā risinājuma un mūzikas izvēlē lielu atbalstu meitenēm sniedza skolotāja Lelde Kundziņa. Šis pasākums bez skolotājas kā komandas gariņa būtu neiedomājams. Lai arī meiteņu veidotā kolekcija neieguva godalgu, viņu veikums bija estētiski izcils. Tas raksturoja komandas attieksmi pret lietām, ko redzam ikdienā, un to pielietojumu radošā izpausmē.

oooPaldies konkursantēm par vēlmi darboties dažādos  mākslas žanros un izpausmēs!

 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas direktore

Ilona Linarte-Ruža

 


Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošais sniegums priecēja skatītājus Višķos
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošais sniegums priecēja skatītājus Višķos
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošais sniegums priecēja skatītājus Višķos
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošais sniegums priecēja skatītājus Višķos
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošais sniegums priecēja skatītājus Višķos
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošais sniegums priecēja skatītājus Višķos
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošais sniegums priecēja skatītājus Višķos
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošais sniegums priecēja skatītājus Višķos
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošais sniegums priecēja skatītājus Višķos
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošais sniegums priecēja skatītājus Višķos