Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi radīja Ziemassvētku noskaņu

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi radīja Ziemassvētku noskaņu

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā 2018. gada 18. decembrī izskanēja koncerts  „Mūzika  Ziemassvētku  noskaņojumam”. Koncerts ieskandināja pārdomu, labo darbu un svētku gaidīšanas laiku.

Klasiskās mūzikas skaņdarbu izvēle, piemeklētais repertuārs klausītājiem deva iespēju pabūt baltajā mežā, priecāties par egļu staltumu un  krāšņo rotu, pabūt klusajā un reizē tik dzīvajā dabā, domās nokļūt tālajos un reizē tik tuvajos notikumos, svētkos, Ziemassvētku svētajā vakarā.

Koncertā uzstājās Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas 1.–3. klašu koris, Dana Viviāna Cirse, Anastasija Vorslovāne, Rihards Bogdanovičs, Gabriela Čamane, Vokālais ansamblis „Pusnotiņas”, Baiba Paukšte, Laura Sutiņa-Zutiņa, Kate Seile, Elīna Gerasimova, Megija Pabērza, Gabriela Sutiņa-Zutiņa, 4.–8. klašu koris. Koncerta programmu pieteica māsiņas Laura un Gabriela Sutiņas-Zutiņas.

Pasākuma mākslinieciskā vadītāja bija pedagoģe Rita Žilvinska, piedalījās koncertmeistare Tatjana Dvorecka un pedagogi Inga Ašķeļaņeca, Daina Paukšte, Gints Ratnieks, Jurijs Murņikovs, Ināra Zdanovska, Staņislavs Petkevičs.

Paldies visam skolas kolektīvam par skaisto pasākumu, klaviermeistaram Albertam Išimovam par flīģeļa noskaņošanu un Ilūkstes novada celtnieku brigādei – Aigaram Dūnam, Romānam Kartašovam  un Uldim Hihalovskim – par zāles remontu.

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas direktore

Ilona Linarte-Ruža


Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi radīja Ziemassvētku noskaņu
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi radīja Ziemassvētku noskaņu
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi radīja Ziemassvētku noskaņu
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi radīja Ziemassvētku noskaņu
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi radīja Ziemassvētku noskaņu
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi radīja Ziemassvētku noskaņu
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi radīja Ziemassvētku noskaņu
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi radīja Ziemassvētku noskaņu
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi radīja Ziemassvētku noskaņu
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi radīja Ziemassvētku noskaņu
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi radīja Ziemassvētku noskaņu