Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi vieni no labākajiem mākslas izglītībā Valstī

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi vieni no labākajiem mākslas izglītībā Valstī

     Marta nogalē visu Latvijas mākslas skolu audzēkņi pulcējās Valsts konkursa noslēguma kārtā Liepājā, Valmierā, Rēzeknē un Rīgā.  Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības iestāžu audzēkņu valsts konkurss noris katru gadu. To organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar PIKC “Liepājas Mūzikas, Mākslas un dizaina vidusskola”, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu, PIKC “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola”.

     Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolu trijās vecuma grupās  Valsts konkursa  II kārtā pārstāvēja Evelīna Možeiko  (jaunākā grupa), Viktorija Rāzna (vidējā grupa), Anna Stašāne (vecākā grupa).

     Šī gada valsts konkursa tēma –  dabas objektu pētīšana, un konkursa dalībniekiem konkursa uzdevums bija pētīt, zīmēt, aprakstīt, “atdzīvināt” no meža nākušus sprunguļus, praulus, mizas, sūnas, skujas un  čiekurus.

     Valsts konkursa darbus vērtēja žūrija  – mākslinieki Ieva Jurjāne, Juris Petraškevičs, Sabīne Ābele, Ausma Auziņa, dzejniece Inese Zandere, Latvijas Nacionālā kultūras centra mākslas izglītības eksperte Ilze Kupča, pievēršot uzmanību gan darba  idejai un radošajam risinājumam, gan mākslas skolā apgūtajām prasmēm pētīt, iedziļināties, attēlot.

     Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas  audzēknes Anna Stašāne  ieguva godpilno  1.vietu,  Viktorija Rāzna 3. vietu, bet Evelīna Možeiko  ieguva  unikālu pieredzi  startam nākošajos konkursos.

     Paldies audzēknēm un pedagogiem (Ēriks Valpēters, Lelde Kundziņa, Ingūna Liepa un Svetlana Trušele) par ieguldīto darbu, pacietību izpētes uzdevumu risināšanā un vecākiem par ieguldīto laiku un vēlmi sava bērna talanta attīstīšanā!

      Konkursa laureātu apbalvošanas pasākums notiks  14.maijā  Rīgā.

IMMS direktore

Ilona Linarte-Ruža


Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi vieni no labākajiem mākslas izglītībā Valstī
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi vieni no labākajiem mākslas izglītībā Valstī