Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola svinēs 55 gadu jubileju

PLAKĀTS 55JUBILEJA 06     Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola 9. decembrī svinēs savas pastāvēšanas 55 gadu jubileju. Mīļi gaidām skolas absolventus, bijušos darbiniekus, audzēkņus, vecākus un interesentus uz muzikālu tikšanos Ilūkstes novada kultūras centrā plkst. 17.00!