Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās konkurss „Skani, tēvu zeme!”

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās konkurss „Skani, tēvu zeme!”

     18. oktobrī, brīnišķīgi siltā un saulainā rudens dienā, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola uzņēma tuvākus un tālākus ciemiņus. Nu jau trešo gadu pēc kārtas skolā norisinājās Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku skolu konkurss „Skani, tēvu zeme!”, kas apvieno divus mākslas veidus – vizuālo un vokālo mākslu – un ir veltīts Latvijas 100 gadu jubilejai. Konkursa tematika ir dzimtās zemes atainojums  mākslā un  mūzikā.

     Dziedāšanas konkurss šogad pulcēja 30 dalībniekus no deviņām Sēlijas, Latgales un Lietuvas mūzikas skolām: Pļaviņu MS, Dagdas MMS, Špoģu MMS, Jēkabpils MS Aknīstes filiāles, Viļānu MMS, Aglonas BKS, Ludzas mūzikas pamatskolas, Rokišķu MS,  kā arī  Ilūkstes MMS.

     Konkursu vērtēja žūrija – Aglonas Bazilikas Kora skolas direktore, Aglonas Bazilikas jauktā kora „Assumpta” diriģente Ieva Lazdāne,  Daugavpils Staņislava Broka mūzikas vidusskolas vokālais pedagogs, vokālās mūzikas izglītības programmas un Vokālās nodaļas vadītājs Jevgenijs Salna,  kā arī Latvijas Nacionālās operas un baleta soliste, Daugavpils Universitātes asociētā profesore un  Nacionālās operas fonda Gada balvas nominācijā „Labākā operas soliste”  laureāte Ilona Bagele.

     Katrs konkursa dalībnieks izpildīja divas dziesmas – Latgales vai Sēlijas novada tautas dziesmu a capella un dziesmu ar pavadījumu, kas veltīta dzimtenes, dabas vai ģimenes tematikas atainojumam.

     Sveicam konkursa uzvarētājus: A grupā (7–10 gadi) 1. vietu un Žūrijas simpātiju balvu ieguva Liepa Ulevičiūte (Roķišķu MS), B grupā (11–13 gadi) 1. vietu un Grand Prix saņēma Annija Leikuma (Aglonas BKS), 1. vieta arī Aivaram Eisakam (Dagdas MMS). C grupā (14–16 gadi) Grand Prix saņēma Artūrs Grigulis (Aglonas BKS).

     Priecājamies un lepojamies arī par mūsu skolas audzēkņu un pedagogu sasniegumiem: A grupā Grand Prix ieguva Anastasija Vorslovāne, 1. vietu Elizabete Baltrukeviča (skolotāja I. Ašķeļaņeca, koncertmeistare T. Dvorecka), 3. vietu ieguva Miķelis Vāsulis (skolotāja D. Paukšte, koncertmeistare T. Dvorecka) un Annija Dambīte (skolotāja D. Matrinsone, koncertmeistare V. Jasmane). B grupā 1. vietas ieguva Elīna Gerasimova, Jūlija Ivanova (skolotāja D. Paukšte, koncertmeistare T. Dvorecka), un Ksenija Ļešķeviča (skolotāja I. Ašķeļaņeca, koncertmeistare T. Dvorecka). C grupā Tatjanai Meinartei  – 1. vieta, Evelīnai Ruseckai – 2. vieta (skolotāja D. Matrinsone, koncertmeistare T. Dvorecka) un Alanam Červjakovam – 3. vieta (skolotāja D. Matrinsone, koncertmeistare V. Jasmane).

   Konkursa dienas otrajā  daļā  dziedātājiem bija iespēja darboties radošajās darbnīcās, ko vadīja mākslas skolas pedagogi Lelde Kundziņa un Ēriks Valpēters. Savukārt vokālie pedagogi piedalījās Ilonas Bageles meistarklasē „Pareizas elpošanas nozīme balss skanējuma veidošanā. Dikcija un vokāla ortoēpija ”. Operdziedātāja demonstrēja dažādus praktiskus vingrinājumus balss tehnikas pilnveidošanai, darbojoties ar konkursa dalībniekiem.

   Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola pateicas par sadarbību Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļai, Bērnu un jauniešu centram, kā arī Ilūkstes Raiņa vidusskolai par sarūpētajām gardajām pusdienām un Latvijas Valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītai Latgales kultūras  programmai 2018.

 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas

MK „Vokālā mūzika” vadītāja

Daina Paukšte

 


Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās konkurss „Skani, tēvu zeme!”