Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola aicina jaunus audzēkņus

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola aicina jaunus audzēkņus

     „Kultūras tiesības pieder pie cilvēka pamattiesībām, kuras daudzi neizmanto, jo viņu pieredzē nav notikusi dziļāka saskarsme ar kultūru un nav izveidojusies interese un vajadzība pēc tās. Taču kultūras ignorēšana ietekmē ne tikai atsevišķu cilvēku, bet arī sabiedrību un valsti kopumā, jo kulturāli izglītoti, uz vērtībām orientēti un radoši cilvēki ir ikvienas sabiedrības un valsts bagātība, neatkarīgi no jomas, kurā tie darbojas.

 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola 2018./2019. mācību gadā aicina apgūt mūzikas un mākslas profesionālo burvību šādās specialitātēs:

 

Mūzikas programmās (astoņgadīgajās programmās no 7-8 gadu vecuma un sešgadīgajās programmās no 9-10 gadu vecuma):

  • „Klavierspēle” (8 mācību gadi);
  • „Akordeona spēle” (6 mācību gadi);
  • „Vijoļspēle” (8 mācību gadi);
  • „Flautas spēle” (6 mācību gadi);
  • „Trompetes spēle” (6 mācību gadi);
  • „Saksofona spēle” (6 mācību gadi);
  • „Vokālā mūzika” (8 mācību gadi);
  • „Sitaminstrumentu spēle” (6 mācību gadi).

 

Mākslas programmā (no 8-10 gadu vecuma):

„Vizuāli plastiskā māksla” (6 mācību gadi).

 

Jaunu audzēkņu uzņemšana notiks 17. maijā no plkst.17.00 līdz 19.00 un 19. maijā no plkst. 13.00 līdz 14.00.