Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolai godalgotas vietas festivālā „Sudraba zvani”

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolai godalgotas vietas festivālā „Sudraba zvani”

ooo10.–13. janvārī Daugavpilī norisinājās XIII Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls „Sudraba zvani”.

ooo10. janvārī festivāls sākās ar jauno dziedātāju konkursu. Tajā visas dienas garumā sacentās ap 90 dziedātāju no 9 valstīm (Baltkrievijas, Čehijas, Krievijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Slovākijas un Vācijas) sešās vecuma kategorijās. Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolu šajā konkursā pārstāvēja 8 audzēkņi. Anastasija Vorslovāne saņēma diplomu par iegūto 1. vietu, Magdalēna Čamāne – par 2. vietu, Elizabete Baltrukeviča un Ksenija Ļešķeviča – par 3. vietu (pedagoģe Inga Ašķeļaņeca, koncertmeistare Tatjana Dvorecka). Dace Zemlicka un Tatjana Meinarte  ieguva diplomu par 2. vietu (pedagoģe Daiga Martinsone, koncertmeistare Tatjana Dvorecka); Miķelis Vāsulis  – par 3. vietu, Elīna Gerasimova – par 2. vietu (pedagoģe Daina Paukšte, koncertmeistare Tatjana Dvorecka).

oooSkolas audzēkņiem šī bija neaizmirstama diena – pirmo reizi tika piedzīvots tik plaša mēroga pasākums. oooNeskatoties uz jūtamo satraukumu, šī diena tika aizvadīta interesanti – ne tikai startējot konkursā ar labiem rezultātiem, bet arī iepazīstoties un iegūstot jaunus draugus no citām valstīm.

oooSveicam dalībniekus un lepojamies ar viņu panākumiem, vēlam sekmes nākamajos konkursos!

 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas

programmas „Vokālā mūzika – kora klase”

skolotāju metodiskās komisijas vadītāja

Daina Paukšte