Ilūkstes evaņģēliski luteriskā draudze rīko rekolekcijas

   Ilūkstes evaņģēliski luteriskā draudze laikā līdz Lieldienām rīko rekolekcijas – meditācijas vakarus „Sešas sestdienas pirms Lieldienām” jeb „Ceļš uz Lieldienu ved caur Golgātu”. Rekolekciju laikā centīsimies izprast sevi un savu stāvokli Dieva priekšā, Dieva glābšanas plānu, Kristus skatījumu uz šo pasauli.”.

Iepazīsim lūgšanu ar Svētajiem Rakstiem, Lectio Divina – Dievišķo lasīšanu, klusuma lūgšanu, meditāciju, kontenplāciju.

Meditācijas vakari notiks Ilūkstes evaņģēliski luteriskās baznīcas kapelā sestdienās: 4., 11., 18., 25. martā; 1., 8. aprīlī plkst. 18.00 (15 – 20 min. – priekšlasījums; 5 – 10 min. – jautājumi; 15 min. – klusā lūgšana/ meditācija/ kontenplācija, 10 – 15 min. – dalīšanās). Vakarus vadīs draudzes mācītāja p. i. Agris Pilsums. Vēlams līdzi ņemt Bībeli (Jauno Derību).

Aicināti visi – gan ar priekšzināšanām un iepriekšēju pieredzi, gan bez, neatkarīgi no konfesionālās piederības. Dalība bez maksas, būs iespēja ziedot draudzes darba uzturēšanas vajadzībām. Tālr. papildu informācijai: 29198010, e-pasts: agris.pilsums@gmail.com.