Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā notika radošā darbnīca par veselīgu dzīvesveidu

IMG 8122     19. oktobrī Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā notika radošā darbnīca jauniešiem „Kopā noskaidrosim, kā dzīvot veselīgi”, ko vadīja Bebrenes vidusskolas biedrība. Tas bija viens no pasākumiem projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” (Nr.9.2.4.2/16/1/058) pasākumu ciklā.

         Paldies Bebrenes skolotājām Elgai un Ilonai, direktorei Ērikai, kā arī Ilūkstes 1. vidusskolas 10. klasei un viņu klases audzinātājai Aivai!

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore

Vanda Rimša

IMG 8144

IMG 8159

IMG 8162

IMG 8165

IMG 8178

IMG 8180

IMG 8190