Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuve saņēmusi dāvinājumu no Bebrenes rokdarbu kopas „Māra”

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuve saņēmusi dāvinājumu no Bebrenes rokdarbu kopas „Māra”

oooIlūkstes Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuve dāvinājumā no Bebrenes rokdarbu kopas „Māra” saņēmusi 2010.–2018. gada radošo darbu burtnīcu „Bebrenes „Māra””, ko veidojušas bebrenietes Marija Baltmane un Olga Dogžina. Jāpiebilst, ka tā jau ir otrā burtnīca, pirmais autoru kopdarbs – „Augšzemes musturi” – iznāca 2014. gadā.

oooŠajā burtnīcā apkopota „Māras” tapšanas vēsture, rokdarbnieču darbi, izstādes, domas, tikšanās, laimīgas sagadīšanās un sakritības. Tā ir krāsainu fotogrāfiju apkopojums un apraksts par mūsu novada tautas mantojuma saglabāšanu un tālāknodošanu, par „Māras” darbošanos un sadarbību ar visām Augšzemes adītājām. Sagaidot Latvijas simtgadi, arī „Māras” adītājas atsaucās un piedalījās akcijā „Simts baltie goda cimdi Latvijai”.

oooSavā burtnīcā „Māras” dalībnieces raksta: „Mēs sanākam kopā, lai senajai mākslai rastu jaunas skaņas. Mēs ritinām tālāk trauslo dzīparu pavedienu, kas ir saikne ar paaudzēm. Mēs rodam prieku no darbošanās kopā.”

oooNovēlēsim „Mārai”, lai izdodas realizēt  visas ieceres un nākotnes plānus! Nāciet aplūkot šo jauko burtnīcu!

ooo

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra

direktore

Vanda Rimša


Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuve saņēmusi dāvinājumu no Bebrenes rokdarbu kopas „Māra”
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuve saņēmusi dāvinājumu no Bebrenes rokdarbu kopas „Māra”
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuve saņēmusi dāvinājumu no Bebrenes rokdarbu kopas „Māra”
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuve saņēmusi dāvinājumu no Bebrenes rokdarbu kopas „Māra”
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuve saņēmusi dāvinājumu no Bebrenes rokdarbu kopas „Māra”
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuve saņēmusi dāvinājumu no Bebrenes rokdarbu kopas „Māra”
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuve saņēmusi dāvinājumu no Bebrenes rokdarbu kopas „Māra”