Ilūkstes 1. vidusskolas skolēni piedalās zinātniski pētniecisko darbu konferencēs

Ilūkstes 1. vidusskolas skolēni piedalās  zinātniski pētniecisko darbu konferencēs

     23. martā Ilūkstes 1. vidusskolas skolnieces piedalījās Zinātniski pētniecisko darbu konferencē Daugavpils Universitātē. 11.a klases skolniece Krista Gaudzeja ar savu zinātniski pētniecisko darbu ekonomikā „Kredītu ņemšanas atšķirības Rīgā un Ilūkstē” ieguva 3. pakāpi, un 11.b klases skolniece Laima Apele ar zinātniski pētniecisko darbu ķīmijā „C vitamīna saturs dažādos dārzeņos” ieguva 2. pakāpi. Abas skolnieces tika uzaicinātas uz Latvijas skolēnu 42. zinātniski pētniecisko darbu konferenci, kas norisinājās 20. aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātē.