Ilūkstes 1. vidusskolā viesojās nākamie pirmklasnieki

Ilūkstes 1. vidusskolā viesojās nākamie pirmklasnieki

     23. februārī Ilūkstes 1. vidusskolā viesojās nākamie pirmklasnieki un viņu vecāki. Viesiem sirsnīgu sveicienu bija sarūpējuši 1. klases skolēni kopā ar saviem skolotājiem, 1.-4. klašu koris, deju kolektīva „Ance” 4.-5. klašu un vidusskolēnu grupu dejotāji.

     2. klases skolnieks M. Vāsulis aicināja visus draudzēties, bet 4. klases skolēnu dāvinātais Smaidiņš” mudināja smaidīt un skolā mācīties ar prieku. Mazajiem ciemiņiem īpaši patika brīnīties, eksperimentēt, izgudrot bioloģijas, ķīmijas un fizikas kabinetos.

     Skolas apmeklējuma noslēgumā skolēnu vecāki tikās ar skolas direktori V. Šternu, bet bērniem tika organizētas stafetes un jautras rotaļas lielajā sporta zālē.

     Prieks, ka vecāku interese par skolu un nākamo pirmklasnieku sajūsmas saucieni liecina par vēlmi būt skolas saimē.

 


Ilūkstes 1. vidusskolā viesojās nākamie pirmklasnieki
Ilūkstes 1. vidusskolā viesojās nākamie pirmklasnieki
Ilūkstes 1. vidusskolā viesojās nākamie pirmklasnieki
Ilūkstes 1. vidusskolā viesojās nākamie pirmklasnieki
Ilūkstes 1. vidusskolā viesojās nākamie pirmklasnieki