Ilūkstes 1.vidusskola – viena no labākajām skolām CSDD reitingā valstī

Ilūkstes 1.vidusskola – viena no labākajām skolām CSDD reitingā valstī

      Latvijas ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) jau no 2008.gada uzsāka konkursu “Labākā CSDD satiksmes drošības skola”, aicinot visas skolas valstī piedalīties izglītības projektos: “Jauno satiksmes dalībnieku forums” (4.,5.klašu skolēni), konkursā “Gribu būt mobils” (6. – 8.klašu skolēni), “Gada jaunais autovadītājs” (vidusskolēniem).

     Par 2017.gada rezultātiem Ilūkstes 1.vidusskolas skolotājs Viktors Jasiņavičs ir apbalvots ar CSDD Atzinības rakstu par izcilu darbu CSDD satiksmes drošības projektos, sagatavojot skolēnu komandas veiksmīgai startēšanai projektos, konkursos un sacensībās.

     CSDD izteica pateicību Ilūkstes 1.vidusskolai par nenovērtējamo atbalstu skolēnu izglītošanā ceļu satiksmes drošības jautājumos.

     Paldies pašvaldībai par atbalstu un transporta nodrošināšanu!

 


Ilūkstes 1.vidusskola – viena no labākajām skolām CSDD reitingā valstī
Ilūkstes 1.vidusskola – viena no labākajām skolām CSDD reitingā valstī