Ilūkstē tiek slēgta Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles darba vieta

Ilūkstē tiek slēgta Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles darba vieta

oooŠī gada 1. martā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Daugavpils filiāle pārtrauks savu darbību Ilūkstē.

oooAizvadītā gada beigās Ilūkstes novada pašvaldība veica intensīvas sarunas ar NVA pārstāvjiem par aģentūras Daugavpils filiāles klientu pieņemšanas punkta saglabāšanu Ilūkstē un tika panākta vienošanās par pārejas posmu – tā darbību līdz šī gada februāra beigām. Diemžēl par turpmāko sadarbību vienoties neizdevās – NVA ekonomisku apsvērumu dēļ nolēma darbu Ilūkstē neturpināt.

oooTurpmāk aģentūras pakalpojumus Ilūkstes novada iedzīvotāji klātienē varēs saņemt Daugavpils filiālē Varšavas ielā 18, Daugavpilī (tālr.: 65434561, 25685858), kā arī pieteikt elektroniski. Informāciju par tiem var iegūt NVA mājaslapā, bet konsultatīvu palīdzību elektronisko pakalpojumu pieteikšanā vēl aizvien var saņemt arī Ilūkstes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē, 1. stāvā).

oooE-pakalpojumu pieteikšanai nepieciešami vai nu internetbankas piekļuves rīki: lietotāja numurs, kodu karte, kodu kalkulators vai viedttālrunis ar aktivizētu SmartID lietotni vai arī personas apliecība (eID), kurā aktīvs autentifikācijas sertifikāts.