Ilūkstē popularitāti gūst teātra sporta nodarbības bērniem

Ilūkstē popularitāti gūst teātra sporta nodarbības bērniem

     Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā skolēniem un pirmskolas vecuma bērniem ir iespēja apmeklēt dažādus pulciņus. Pilnveidot spējas teātra mākslā skolēni var pulciņā „Brīnumdari”, kur viņi mācās ne tikai izteiksmīgi runāt, bet arī piedalās improvizācijas spēlēs. Jau 3 gadus pulciņa dalībnieki nodarbojas ar teātra sportu. Teātra sports ir improvizācijas teātra forma, kurā izmanto sacensību garu, lai panāktu dramatiskāku efektu.

     17. oktobrī Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja Daina Andžāne organizēja starpnovadu turnīru teātra sportā, kurā piedalījās Līvānu, Krāslavas un Ilūkstes komandas. Ar Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu „Brīnumdari” kopā ar pulciņa vadītāju Mairitu Rimoviču devās uz Krāslavu, lai pilnveidotu improvizācijas prasmes, izspēlētu dažādas spēles un iepazītu jaunus draugus. Bērni atsaucīgi novērtēja pasākumu. Anna atzina, ka tā bija ļoti interesanta diena: „Bija ļoti jauki mācīties improvizēt kopā ar citiem cilvēkiem.” Luīze un Elizabete pauda prieku par jautri kopā pavadīto laiku: „Prieks bija iepazīt jaunus cilvēkus, kopā jautri pavadīt laiku un papildināt zināšanas.”

     Nākamā tikšanās paredzēta jau visai drīz – par godu Latvijas simtgadei bērni centīgi  gatavosies teātra sporta spēļu starpnovadu turnīram, kas notiks 13. novembrī Līvānos.

 

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore

Vanda Rimša

 


Ilūkstē popularitāti gūst teātra sporta nodarbības bērniem
Ilūkstē popularitāti gūst teātra sporta nodarbības bērniem
Ilūkstē popularitāti gūst teātra sporta nodarbības bērniem
Ilūkstē popularitāti gūst teātra sporta nodarbības bērniem
Ilūkstē popularitāti gūst teātra sporta nodarbības bērniem
Ilūkstē popularitāti gūst teātra sporta nodarbības bērniem
Ilūkstē popularitāti gūst teātra sporta nodarbības bērniem
Ilūkstē popularitāti gūst teātra sporta nodarbības bērniem
Ilūkstē popularitāti gūst teātra sporta nodarbības bērniem
Ilūkstē popularitāti gūst teātra sporta nodarbības bērniem