Ilūkstē notiks bezmaksas smēķēšanas atmešanas nodarbības

Ilūkstē notiks  bezmaksas smēķēšanas atmešanas nodarbības

      Veselības ministrija aicina Ilūkstes un Ilūkstei tuvējo apkaimju pieaugušos iedzīvotājus, kuri vēlas atmest smēķēšanu, pieteikties smēķēšanas atmešanas grupā*. Nodarbības būs bez maksas un notiks no 27. jūlija līdz 17. augustam Ilūkstes Kultūras centrā, Brīvības iela 12.”

     Informatīvā smēķēšanas atbalsta grupas nodarbību laikā būs iespēja iepazīties ar grupas vadītāju, kvalificētu psiholoģi Irina Margeviča, kā arī uzzināt vairāk par turpmākām nodarbībām.

     Uz nodarbībām aicinām ikvienu pilngadīgu, smēķējošu Ilūkstes vai Ilūkstei tuvējo apkaimju iedzīvotāju, kurš vēlas atmest smēķēšanu vai ir saņēmis veselības aprūpes speciālista rekomendācijas pārtraukt smēķēšanu un ir motivēts to darīt.

      Aicinām pieteikties gan tos, kuri pirmo reizi domā par smēķēšanas atmešanu, gan arī tos, kuri jau kādreiz mēģinājuši atmest, bet nav izdevies. Nodarbību laikā speciālista vadībā būs iespēja saņemt palīdzību un atmest smēķēšanu, kā arī apgūt jaunas iemaņas, kā veiksmīgi pārvarēt vēlmi atsākt smēķēšanu pēc atbalsta grupas nodarbību noslēguma.

     PIETEIKŠANĀS. Aicinām pieteikties, izmantojot interneta vietni www.nesmekesu.lv vai sūtīt pieteikumus uz e-pasta adresi atbalsts.atmesanai@gmail.com, e-pastā norādot sekojošu informāciju – “Vārds, uzvārds, tālr. numurs, – Ilūkstes grupa”. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar organizatoriem, zvanot uz tālruņa numuru 26180109.

     Vairāk informācijas: ESparveselibu.lv, nesmekesu.lv

     * Atbalsta grupa notiek Veselības ministrijas projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros. Līdz 2019. gada martam visā Latvijā notiks 50 smēķēšanas atmešanas atbalsta grupu nodarbības.

Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai norisinās LR Veselības ministrijas ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros. Pilotprojektu realizē personu apvienība “Atkarības speciālistu apvienība”.

Inga Dreimane
projekta koordinatore
personu apvienība “Atkarības speciālistu apvienība”
biedrība “Latvijas Atkarības psihologu apvienība”