Ilūkstē notika vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 1.-4.klašu un 5.-9.klašu koru konkurss

Ilūkstē notika vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 1.-4.klašu un 5.-9.klašu koru konkurss

     23.martā  notika koru skate-konkurss  “Dziesmai būt” Ilūkstes novadā ar mērķi motivēt skolēnus  iesaistīties Latvijas dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanā un procesā, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

      Konkursā piedalījās kori no Bebrenes VP vidusskolas 1.-4.klašu koris ( skolotāja Rita Kalvāne), Sadraudzības vidusskolas 1.-4.klašu koris ( sk. Daiga Martinsone),  Ilūkstes 1.vidusskolas 1-4.klašu koris ( sk.Anita Meikšāne), Subates pamatskolas 1.-4. Klašu koris (sk. Daiga Martinsone)  un Ilūkstes 1.vidusskolas 5.-9.klašu koris (sk.Anita Meikšāne), Sadraudzības vidusskolas 5.-9.klašu koris (sk. Daiga Martinsone).   

     Paldies skolotājiem un visiem dalībniekiem par ieguldīto darbu konkursa programmas sagatavošanā,  pilnveidojot koru  muzicēšanas tradīcijas. Paldies vecākiem par atbalstu bērnu un jauniešu muzikālajā izglītošanā. Paldies žūrijai-  Vitai Stapkevičai, Maijai Žigajevai, Guntai Pugžlei.                                    

      Konkursa dalībniekus sveica konkursa “Balsis” laureāti Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vokālais  ansamblis “Ieklausies”, skolotāja Daina Paukšte  un VIA “Basic” , skolotājs Arnis Slobožanins. Konkursa dalībnieki –kori  saņēma  balvā no novada pašvaldības saldos  kliņģerus un Pateicības rakstus. 

Vanda Rimša, Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore


Ilūkstē notika vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 1.-4.klašu un 5.-9.klašu koru konkurss
Ilūkstē notika vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 1.-4.klašu un 5.-9.klašu koru konkurss
Ilūkstē notika vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 1.-4.klašu un 5.-9.klašu koru konkurss
Ilūkstē notika vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 1.-4.klašu un 5.-9.klašu koru konkurss
Ilūkstē notika vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 1.-4.klašu un 5.-9.klašu koru konkurss
Ilūkstē notika vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 1.-4.klašu un 5.-9.klašu koru konkurss
Ilūkstē notika vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 1.-4.klašu un 5.-9.klašu koru konkurss
Ilūkstē notika vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 1.-4.klašu un 5.-9.klašu koru konkurss
Ilūkstē notika vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 1.-4.klašu un 5.-9.klašu koru konkurss
Ilūkstē notika vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 1.-4.klašu un 5.-9.klašu koru konkurss