Ilūkstē norisinājās Sporta spēles senioriem

Ilūkstē norisinājās Sporta spēles senioriem

***30. maijā Ilūkstes pilsētas sporta stadionā notika sporta spēles Ilūkstes novada senioriem, kurās piedalījās aktīvas senioru komandas no Bebrenes, Pilskalnes, Šēderes, Eglaines pagasta, Ilūkstes un Subates pilsētas. Pasākumā piedalījās kopskaitā 42 dalībnieki vecumā no 53 līdz 78 gadiem, dominējot daiļā dzimuma pārstāvēm.

***Pasākuma sākumā visi dalībnieki piedalījās kopīgā vingrošanas nodarbībā fizioterapeita vadībā, bet dienas turpinājumā startēja dažādās sporta disciplīnās gan individuālajās sacensībās, gan komandās, kā arī aktīvi izmantoja „Veselības stūrīša” iespējas – asinsspiediena, cukura līmeņa asinīs mērīšana, svēršanās, ķermeņa masas indeksa noteikšana speciālista vadībā.

***Sporta spēļu mērķis – popularizēt sportu un aktīvu dzīvesveidu Ilūkstes novadā, organizējot sporta aktivitātes iedzīvotāju veselības veicināšanai.

***Komandu kopvērtējumā 1. vieta Pilskalnes pagasta komandai, 2. vieta – Eglaines pagasta komandai un 3. vieta – Šēderes pagasta komandai.

***Sporta spēles senioriem notika projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/058) ietvaros.

 

Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra

 

 

 

 

Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra

 

 

ESF projekts “PASĀKUMI VIETĒJĀS SABIEDRĪBAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAI UN SLIMĪBU PROFILAKSEI ILŪKSTES NOVADĀ” NR.9.2.4.2/16/I/058

 

 


Ilūkstē norisinājās Sporta spēles senioriem
Ilūkstē norisinājās Sporta spēles senioriem
Ilūkstē norisinājās Sporta spēles senioriem
Ilūkstē norisinājās Sporta spēles senioriem
Ilūkstē norisinājās Sporta spēles senioriem
Ilūkstē norisinājās Sporta spēles senioriem
Ilūkstē norisinājās Sporta spēles senioriem