Ilūkstē, Jēkabpils ielā uzstādītā kraukļa figūra nes vēstījumu bērniem

titulbile      Šī gada aprīlī Latvijas Nacionālā bibliotēka izsludināja konkursu „Kraukļi aizlido no Stikla kalna”, kurā aicināja Latvijas publiskās bibliotēkas pieteikties uzņemt savā pilsētā, bibliotēkas pagalmā vai parkā vienu no septiņiem „melnajiem kraukļiem”. Un, lūk, ar Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas starpniecību viens krauklītis ir mūsu.

     Gudrais krauklis vēstīs novada bērniem par Raini, par Veco Stenderu, par kultūru un mākslu, par visu radošo un neparasto, un par bibliotēkas misiju un lasīšanu… Paldies Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas direktorei Ilonai Linartei-Ružai, mākslas skolas audzēkņiem un skolotājai Leldei Kundziņai par skaisto ideju ietērpt krauklīti ziedu mētelītī un šīs idejas realizēšanu. Cerēsim, ka lietus mitēsies un ideja tiks īstenota līdz galam. Atcerēsimies, Rainis savā lugā „Zelta zirgs” kraukļa mutē ielika vārdus „Pastāvēs, kas pārmainīsies”! Tie varētu noderēt ikvienai ļaužu kopienai.

Kraukļa dizaina māksliniece – Indra Sproģe, izpildījuma materiālā autors ir scenogrāfs Ģirts Mucenieks.

 

Mazliet no vēstures…

Raiņa lugas „Zelta zirgs” tēls krauklis 2014. gadā piedalījās Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā iekļautajā pasākumā, bērnu karnevāla gājienā „Gribu iet uz bibliotēku”. Rīgā bija ieradušies 1500 čaklākie lasītāji no Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas visā Latvijā, to skaitā 31 mūsu novada žūrijas eksperts.

Bērni, ģērbušies pašu veidotos karnevāla tērpos, atbilstoši viņu mīļākās grāmatas tēmai, Nacionālo bruņoto spēku orķestra un Skumjā ķēniņa pavadībā devās no Rātslaukuma pāri Akmens tiltam uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai simboliski palīdzētu atbrīvot Saulcerīti un stiprināt „Gaismas pili”. Pie bibliotēkas zālienā stāvēja 7 melni kraukļi, kurus bērni pārkrāsoja baltus.

Bērni iepazinās ar jauno bibliotēku. Labākie rakstītāji pulcējās bibliotēkas augstākajā stāvā, lai atstātu savus autogrāfus kopējā jaunu leģendu grāmatā „Atmodināt Saulcerīti”. Šo jauno talantu vidū bija arī Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas lasītāja Dinija Rimoviča.

 

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas vadītāja

Ināra Valpētere

 

1

2

3

4

5