Ilūkstieši piedalījās Latvijas Sarkanā Krusta simtgades svinībās Rīgā

Ilūkstieši piedalījās Latvijas Sarkanā Krusta simtgades svinībās Rīgā

    Tieši pirms 100 gadiem 52 pazīstami Latvijas ārsti, juristi, inženieri un sabiedriskie darbinieki parakstīja protokolu par biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) dibināšanu, tāpēc LSK brīvprātīgie un darbinieki 23. novembrī tikās Rīgas Stradiņa universitātē, lai atskatītos uz paveikto un dalītos iespaidos par savu ieguldījumu biedrības darbībā. Svinībās piedalījās arī sadarbības partneri no Vācijas un Norvēģijas.

    Pateicības vārdi ikvienam LSK brīvprātīgajam, biedram, darbiniekam, partnerim un draugam par nesavtīgu darbu izskanēja LSK prezidenta Viktora Jaksona un ģenerālsekretāra Ulda Līkopa uzrunās. Tika pasniegtas piemiņas veltes aktīvākajiem LSK darbiniekiem, arī Skaidrītei Davnei – ilggadējai Daugavpils–Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektorei.

    Nododam LSK sekretariāta apsveikumu šajos svētkos visiem Ilūkstes novada LSK brīvprātīgajiem: „Lai labas domas, nesavtīgi darbi un palīdzēšanas prieks! Lai daudz labu darbu piepildīti biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” nākamie 100 gadi!”

 

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”  

Daugavpils–Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore

Ērika Naglinska

 

 


Ilūkstieši piedalījās Latvijas Sarkanā Krusta simtgades svinībās Rīgā
Ilūkstieši piedalījās Latvijas Sarkanā Krusta simtgades svinībās Rīgā
Ilūkstieši piedalījās Latvijas Sarkanā Krusta simtgades svinībās Rīgā
Ilūkstieši piedalījās Latvijas Sarkanā Krusta simtgades svinībās Rīgā
Ilūkstieši piedalījās Latvijas Sarkanā Krusta simtgades svinībās Rīgā
Ilūkstieši piedalījās Latvijas Sarkanā Krusta simtgades svinībās Rīgā
Ilūkstieši piedalījās Latvijas Sarkanā Krusta simtgades svinībās Rīgā