Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, tiks mainīts pašvaldības publikāciju saturs

Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, tiks mainīts pašvaldības publikāciju saturs

   Turpmāk Ilūkstes novada pašvaldības informatīvajos kanālos, t. i., informatīvajā izdevumā „Ilūkstes Novada Vēstis” un mājaslapā netiks publicēta informācija par pašvaldībā reģistrētajiem jaundzimušajiem, mūžībā aizvadītajiem, jubilāriem, kā arī laulībām, norādot minēto personu vārdus un uzvārdus. Šādas izmaiņas ir ieviestas, balstoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu pašvaldībām ievērot Datu valsts inspekcijas pausto viedokli, ka šādas informācijas izpaušana apdraud fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma tiesisko regulējumu.

     Pašvaldība ievēros šos ieteikumus un turpinās informēt par sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem, piemēram, par pašvaldībā jaundzimušo skaitu sadalījumā pa pilsētām un pagastiem, kā arī pēc dzimuma. Tāpat pašvaldība informēs par kopējo noslēgto laulību skaitu attiecīgā laika periodā vai sniegs cita veida informāciju, kas neļaus identificēt konkrētas fiziskas personas.

 

Kā arī informējam, ka ir iznācis šī gada pirmais „Ilūkstes Novada Vēstis” numurs, kur mēneša aktualitāšu apkopojums ir lasāms vienuviet – kopā vērtējam, atskatāmies un ieskatāmies tajā, kas svarīgs.  „Ilūkstes Novada Vēstis” jautājiet: Ilūkstē – veikalā „Top” (Stadiona ielā), Subatē un Eglainē – pagastu pārvaldēs, kā arī veikalos Pašulienē, Šēderē, Bebrenē un Dvietē.