Ievēlēts Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs

Jaunais 2017 sasaukums      22. jūnijā Ilūkstes novada vēlēšanu komisija sasauca jaunievēlētās novada domes pirmo sēdi. Domes sēdē ar 10 balsīm par Ilūkstes novada domes priekšsēdētāju ievēlēja līdzšinējo domes vadītāju Stefanu Rāznu.