PII „Zvaniņš” kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavu

PII „Zvaniņš” kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavu

***27. septembrī Ilūkstes PII „Zvaniņš” kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavas PII „Pienenīte”. Krāslavas bērnudārzs kā pilotiestāde piedalījās Valsts izglītības satura centra projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” ar mērķi aprobēt pilnveidoto mācību saturu un pieeju tā apguvei. Izstaigājot un rūpīgi apskatot visas grupu telpas, „Zvaniņa” darbinieki guva idejas pirmsskolas mācību vides iekārtošanai atbilstoši jaunajai kompetenču pieejai. „Pienenītes” pedagogi dāsni dalījās savā pieredzē par mācību procesa plānošanu un organizēšanu pirmsskolā, balstoties uz jaunajajiem pirmsskolas vadlīnijās izstrādātajiem mācību satura un pieejas principiem, īpaši akcentējot pedagogu lomu pārmaiņu ieviešanas gaitā, jo tieši skolotāji ir un būs tie, kas pilnveido vidi un mācīšanās procesu.

***Dienas turpmākajā daļā „Zvaniņa” pārstāvji apmeklēja atraktīvo podnieku Valdi Pauliņu, kurš izrādīja cepli, iepazīstināja ar savu darbu un piedāvāja iegādāties dažādus māla izstrādājumus. Izbaudīja rudeni, pastaigājoties pa valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – Krāslavas pils parku – un vērojot unikālo skatu uz Daugavas lokiem. Atjaunotajās saimniecības ēkās bija iespēja skatīt Alekseja Gončarova fotoizstādi „Nekur nav tik labi kā mājās”, bet Krāslavas novada tūrisma informācijas centrā apbrīnot Olgas Gribules leļļu izstādi. Savukārt Starptautiskajā kulinārā mantojuma centrā bija iespēja degustēt vietējo zemnieku saimniecību kārumus.

***Brauciens izdevās jauks, jo iestādes darbinieki guva jaunu pieredzi, bagātinājās ar ierosmēm turpmākajam darbam, kā arī atpūtās no saviem ikdienas darba pienākumiem. PII „Zvaniņš” kolektīvs izsaka pateicību Ilūkstes novada pašvaldībai un bērnu vecākiem par sapratni un atbalstu.

 

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš”

vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Vita Vanagele

 


PII „Zvaniņš” kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavu
PII „Zvaniņš” kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavu
PII „Zvaniņš” kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavu
PII „Zvaniņš” kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavu
PII „Zvaniņš” kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavu
PII „Zvaniņš” kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavu
PII „Zvaniņš” kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavu
PII „Zvaniņš” kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavu
PII „Zvaniņš” kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavu
PII „Zvaniņš” kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavu
PII „Zvaniņš” kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavu