Iespēja jauniešiem apgūt jaunas profesijas!

Iespēja jauniešiem apgūt jaunas profesijas!

     Jaunieti! Ja esi vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies un  nestrādā oficiāli atalgotu darbu, tad projekts „Proti un dari!” var kļūt par tava jaunā ceļa sākumu! Tā ir tava iespēja atrast darbu, atgriezties izglītībā, iesaistīties nevalstiskās organizācijās un atrast savu vietu dzīvē! Tici sev, un tu sasniegsi vairāk! Vairāk informācijas, zvanot uz tālr. 26747380 (Lāsma).

      Ilūkstes novada pašvaldībā turpinās projekta „PROTI un DARI!” īstenošana. Projekts ir unikāls ar to, ka katram tajā iesaistītajam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert dažādas aktivitātes –  mācīšanos, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti.

      Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem. Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs programmas vadītājs un mentors.

      Līdz šim projektā ir iesaistījušies 12 jaunieši,  kuriem 9 jaunieši  izvēlējās  apmācības, iegūstot administratora, vizāžista, web lapu dizaina, pārdevēja apliecības. 2 jaunieši ieguva profesionālās kvalifikācijas sertifikātu – viens jaunietis lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gazes vidū (MAG) sertifikātu un viens –  automehāniķa sertifikātu.

     Aicinām ikvienu nodot šo ziņu jauniešiem, kuri var piedalīties projektā, tādējādi palīdzot viņiem spert pirmo soli un mainīt savu dzīvi.

      Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda.

      Papildu informācija mājaslapā www.jaunatne.gov.lv.