Ir iespēja iegādāties foto un dzejas grāmatu „Manas pēdas novadā”

Ir iespēja iegādāties foto un dzejas grāmatu „Manas pēdas novadā”

***No 28. aprīļa Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra piedāvā iespēju iegādāties foto un dzejas grāmatu  „Manas pēdas novadā”, kas izdota aizvadītā gada beigās, kļūstot par skaistu dāvanu Latvijai un mūsu novadam. Grāmatas cena – 7,60 EUR.

 

***Grāmatu var iegādāties:

  • Ilūkstes novada Kultūras centrā (lūgums iepriekš zvanīt uz tālr.: 29400255);
  • Subates Kultūras un tūrisma centrā (lūgums iepriekš zvanīt uz tālr.: 27150854);
  • no 15. maija – arī Dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma informācijas namiņā (lūgums iepriekš zvanīt uz tālr.: 26433584).

 

Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras

direktora p. i.

Madara Pavlovska