Raiņa vidusskolas sākumskolēni dziļāk iepazina Ilūkstes pilsētu

Raiņa vidusskolas sākumskolēni dziļāk iepazina Ilūkstes pilsētu

***2. oktobrī Ilūkstes Raiņa vidusskolas sākumskolas skolēniem tika organizēts pasākums „Ieskaties Ilūkstē”. Pasākuma mērķis bija dziļāk ielūkoties Ilūkstē, iepazīties ar pilsētu un uzzināt informāciju par nozīmīgiem objektiem, pamanīt pretimnākošos cilvēkus, ieraudzīt, cik brīnišķīga ir Ilūkste rudenī.

***Šoreiz tika izvēlēti 7 apskates objekti. Pirmo klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar Ilūkstes Bērnu un jauniešu centru – aplūkot seno mantu krātuvi „Sēļu istaba” un darboties radošajā darbnīcā, savukārt 2.–4. klašu skolēni varēja uzzināt informāciju par Ilūkstes brīvdabas estrādi, Ilūkstes Raiņa vidusskolu, pieminekli Ilūkstes apriņķa represēto cilvēku piemiņai, Ilūkstes baznīcām, Ilūkstes novada pašvaldību, pieminekli Lāčplēša ordeņa kavalieriem.

***Pasākuma sākumā katra klase saņēma uzdevumu lapu, kurā tika norādīta apskates objektu secība un veicamais maršruts. Pie katra objekta skolēni uzzināja svarīgu informāciju un izpildīja uzdevumu. Pasākuma noslēgumā katra klase saņēma jautājumu lapu, kurā bija jāieraksta atbildes uz jautājumiem par dzirdēto pie apskates objektiem.

***Šajā dienā bijām lutināti gan ar labu laiku, gan ar atsaucīgiem cilvēkiem. Paldies Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas darbiniecēm Ilonai Linardei, Ivetai Repkovai un Lāsmai Zeltiņai! Pateicamies Vandai Rimšai un Tatjanai Mašņukai no Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra. Priecājamies par sadarbību un esam pateicīgi par atbalstu 12.c klasei un viņu audzinātājai Romualdai Leizānei.

 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas

3.c klase un klases audzinātāja Līga Baltrukeviča


Raiņa vidusskolas sākumskolēni dziļāk iepazina Ilūkstes pilsētu
Raiņa vidusskolas sākumskolēni dziļāk iepazina Ilūkstes pilsētu
Raiņa vidusskolas sākumskolēni dziļāk iepazina Ilūkstes pilsētu
Raiņa vidusskolas sākumskolēni dziļāk iepazina Ilūkstes pilsētu
Raiņa vidusskolas sākumskolēni dziļāk iepazina Ilūkstes pilsētu