ORN_2019_06

Izziņošanas datums 10.07.2019.
Pasūtītājs SIA “ORNAMENTS”
Iepirkuma nosaukums Iepirkums  Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gagarina ielā 6, Eglainē, Ilūkstes novads jumta konstrukciju un seguma remonts”
Iepirkuma ID ORN 2019/6
Kontaktpersona SIA “ORNAMENTS” namu pārvaldnieks Aleksandrs Vītols, tel.nr.26455350,  e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv
Iesniegšanas termiņš 24.07.2019 – 13:00
Pieteikumi jāiesniedz SIA ”ORNAMENTS” Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, personīgi vai  janosūta  pa pastu

Nolikums

1_pielikums_Pieteikums

2_pielikums_Tehniska_Specifikacija

3_pielikums_Finansu_piedavajums

4_pielikums_Kvalifikacijas_apraksts

5 pielikums Objekta apsekosanas akts

6_pielikums_Liguma projekts

darba_apjomi_

 Skip to content