ORN_2018_01

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

 

datums                                20.08.2017.

Pasūtītājs                           SIA “ORNAMENTS”

Iepirkuma nosaukums

“Dauddzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 25, Ilūkstē, konstrukciju un jumta seguma remonts”

Nolikums

  1. Pielikums
  2. Pielikums
  3. Pielikums
  4. Pielikums
  5. Pielikums
  6. Pielikums

Iepirkuma ID    ORN 2018/1

Kontaktpersona: SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis Jurijs Altāns tel.nr.26402197, e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv

Iesniegšanas termiņš 31.08.2018., plkst.13:00

Pieteikumi jāiesniedz

SIA ”ORNAMENTS” Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, personīgi vai atsūtīt pa pastu.Skip to content