INP_2018_01

Nolikums
[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma
[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma
[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija
[4.] pielikums. Pretendentu veikto pakalpojumu saraksta forma
[5.] pielikums. Curriculum Vitae (CV) forma piedāvātajam personālam
[6.] pielikums.  Iepirkuma līgums par būvuzraudzību
[7.] pielikums.  Būvdarbu apjomi
 • Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa posmu 80-14 Doļnaja  – Arāji 0,9 km kadastrs 44800060162 pārbūve

Dolnaja_BA.xls

 • Ilūkstes novada Dvietes pagasta ceļa posmu 54-2 Glaudāni – Šauriņi 2,08 km kadastrs 44540090014; 44540090053; 44540090157 pārbūve

Buvdarbu_apjomi.xls

 • Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa posmu 80-6  Zvaigznes – Stari 1,95 km kadastrs 44800020125 pārbūve

Buvdarbu_apjomi.xls

 • Ilūkstes novada Prodes pagasta ceļa posmu 35-22 Gulbene – Lazdas 1,36km kadastrs 44350050072 pārbūve

Buvdarbu_apjomi.xls

 • Ilūkstes novada Šēderes pagasta ceļa posmu 90-5 Šēdere – Šarlote 4,4 km kadastrs 44900020033 pārbūve

Buvdarbu_apjomi.xls

 • Ilūkstes novada Eglaines pagasta ceļa posmu 56-4 Vitkuški – Subate 2,69 km kadastrs 44560010102; 44560020075 pārbūve

Buvdarbu apjomi_Vitkuski.xlsx

[8.] pielikums   Paskaidrojuma raksts
 • Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa posmu 80-14 Doļnaja  – Arāji 0,9 km kadastrs 44800060162 pārbūve

01_Paskaidr_raksts_BP.pdf

 • Ilūkstes novada Dvietes pagasta ceļa posmu 54-2 Glaudāni – Šauriņi 2,08 km kadastrs 44540090014; 44540090053; 44540090157 pārbūve

Paskaidrojuma_raksts.pdf

 • Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa posmu 80-6  Zvaigznes – Stari 1,95 km kadastrs 44800020125 pārbūve

Paskaidrojuma_raksts.pdf

 • Ilūkstes novada Prodes pagasta ceļa posmu 35-22 Gulbene – Lazdas 1,36km kadastrs 44350050072 pārbūve

Paskaidrojuma_raksts_1.pdf

 • Ilūkstes novada Šēderes pagasta ceļa posmu 90-5 Šēdere – Šarlote 4,4 km kadastrs 44900020033 pārbūve

Paskaidrojuma_raksts.pdf

 • Ilūkstes novada Eglaines pagasta ceļa posmu 56-4 Vitkuški – Subate 2,69 km kadastrs 44560010102; 44560020075 pārbūve

Paskaidrojuma raksts_Vitkuski.pdf

[9.] pielikums  Tehniskais projekts
 • Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa posmu 80-14 Doļnaja  – Arāji 0,9 km kadastrs 44800060162 pārbūve

00_Titull_BP.pdf,

1_CD_1_Genplans.pdf

2_CD_2_Izbuves plans.pdf

3_CD_3_Cela_klatnes_tipi_griezums.pdf

4_CD_4_1_Nobrauktuvju_izbuve.pdf

5_CD_4_2_Caurtekas.pdf

 • Ilūkstes novada Dvietes pagasta ceļa posmu 54-2 Glaudāni – Šauriņi 2,08 km kadastrs 44540090014; 44540090053; 44540090157 pārbūve

Titullapa.pdf

CD-1-1.pdf

CD-2-1.pdf

CD-2-2.pdf

CD-2-3.pdf

CD-2-4.pdf

CD-2-5.pdf

CD-2-6.pdf

CD-3-1.pdf

CD-4-1.pdf

CD-4-2.pdf

 • Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa posmu 80-6  Zvaigznes – Stari 1,95 km kadastrs 44800020125 pārbūve

Titullapa.pdf

CD-1-1.pdf

CD-2-1.pdf

CD-2-2.pdf

CD-2-3.pdf

CD-2-4.pdf

CD-2-5.pdf

CD-3-1.pdf

CD-4-1.pdf

CD-4-2.pdf

 • Ilūkstes novada Prodes pagasta ceļa posmu 35-22 Gulbene – Lazdas 1,36km kadastrs 44350050072 pārbūve

CD-1-1.pdf

CD-2-1.pdf

CD-2-2.pdf

CD-2-3.pdf

CD-3-1.pdf

CD-4-1.pdf

CD-4-2.pdf

 • Ilūkstes novada Šēderes pagasta ceļa posmu 90-5 Šēdere – Šarlote 4,4 km kadastrs 44900020033 pārbūve

Titullapa.pdf

CD-1-1.pdf

CD-2-1.pdf

CD-2-2.pdf

CD-2-3.pdf

CD-2-4.pdf

CD-2-5.pdf

CD-2-6.pdf

CD-2-7.pdf

CD-2-8.pdf

CD-3-1.pdf

CD-4-1.pdf

CD-4-2.pdf

CD-4-3.pdf

 • Ilūkstes novada Eglaines pagasta ceļa posmu 56-4 Vitkuški – Subate 2,69 km kadastrs 44560010102; 44560020075 pārbūve

CD-1-1Vispdati_Vitkuski.pdf

CD-2-1-1_TrasesPlans_Vitkuski.pdf

CD-2-1-2_TrasesPlans_Vitkuski.pdf

CD-2-2_Izbplans_Vitkuski.pdf

CD-2-3_Izbplans_Vitkuski.pdf

CD-2-4_Izbplans_Vitkuski.pdf

CD-2-5_Izbplans_Vitkuski.pdf

CD-2-6_Izbplans_Vitkuski.pdf

CD-3-1_Griezums_Vitkuski.pdf

CD-4-1_Nobrauktuves.pdf

CD-4-2_Caurtekas.pdf

 Skip to content