BVPV2018/2

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

                         Identifikācijas Nr. BVPV2018/2

PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE

                                         Bebrenes vispārizglītojošajai un profesionālajai vidusskolai

(saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 19. panta trešo daļu) Piedāvājuma iesniegšanas laiks līdz 24.08.2018. pl.12:00

 

Līguma izpildes laiks:  12 mēneši no parakstīšanas brīža

Līguma izpildes vieta: Ilūkstes novada Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

Reģistrācijas Nr. 90010239099

Juridiskā adrese: ,,Bebrenes muiža”, Bebrene, Bebrenes pagasts , Ilūkstes novads,  LV-5439

Tālruņa numurs: 65444936

Kontaktpersona: Vita Stapķeviča, tālrunis 26593806

E-pasta adrese: skola@bebrene.lv

 

Ilūkstes novada pašvaldība

Brīvības iela 7, Ilūkste, LV-5447

Vienotais reģistrācijas Nr. 90000078782

Bankas konts Nr. AS SEB Banka, UNLALV2X

LV05UNLA0005011130034

 

Nolikums

Tehniskā specifikācijaSkip to content