Būvprojekta izstrāde 20 kV un 0,4 kV EPL pārvietošanai “Putnu ferma” Ilūkste, Ilūkstes novads

TN-1453-1

1.pielikums

TN-1453_pielikums1-2

Piedāvājuma iesniegšanas adrese
E-pasts: dome@ilukste.lv
Fakss: 65462245
Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novadsSkip to content