INP_Apt_sk

 

Cenu aptauja būvuzraudzības veikšana projektam “Ilūkstes novada sporta skolas sporta centra būvniecība”

Pasūtītājs : Ilūkstes novada pašvaldība                                                           

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447                               

Reģ. Nr. 90000078782          

Kontaktpersona: Reinis Līcis t.29349049

Pretendents:

Adrese:

Reģ.nr.

Tālrunis

DARBU SASTĀVS

  1. Veikt būvuzraudzības darbus objektam “Ilūkstes novada sporta skolas sporta centra būvniecība”
 

           

Papildus nosacījumi:

1.Uzvarētājs tiek noteikts pēc zemākās piedāvājuma cenas un atbilstības pielikumos norādītajai specifikācijai.

2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un veids:

līdz 29.12.2014. plkst. 10.00 sūtot pa pastu uz Ilūkstes novada pašvaldības iepirkumu komisijai, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV – 5447, vai iesniedzot personīgi Ilūkstes novada pašvaldības iepirkumu komisijai ar paraksttiesīgās personas parakstu.

                          

1.pielikums

Finanšu piedāvājuma forma

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

3.pielikums

Pretendenta veikto pakalpojumu saraksta forma

4.pielikums

CV forma piedāvātajam personālam

 

 

Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content