Iepirkumi_2015

Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu 

Iepirkumi 2015

 

Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000078782

 

Paziņojuma datums Nr.

Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līgums Lēmuma pieņemšanas datums:
15.12.2015 Tirgus izpēte Pārtikas produktu piegāde Subates pamatskolai 29.12.2015. plkst.14:00 Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

Līgums 4

Līgums 5

Līgums 6

 29.12.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

INP 2015/17  “SIA ZZ Dats izstrādāto lietojumprogrammu uzturēšana 2016.gadā” Līgums  23.12.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

09.12.2015 INP 2015/16 Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 21.12.2015. plkst.11:00 Līgums 1  28.12.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

09.12.2015 INP 2015/15 Kurināmā piegāde 21.12.2015. plkst. 11:00 Līgums 1d

Līgums 2d

Līgums 3d

 28.12.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

07.12.2015 Ilūkstes BJC

Tirgus izpēte

Yamaha MX49, vai līdzīgs sintezators
13.12.2015e-pasts: ilukstesbjc@inbox.lvt.28384018
07.12.2015 EGL 2015/2 Kurināmā (malkas un akmeņogļu) piegāde Ilūkstes novada Eglaines pamatskolas apkures vajadzībāmāde Ilūkstes novada Eglaines pamatskolas apkures vajadzībām 18.12.2015. plkst.15.00 Līgums malka

Līgums ogles

 23.12.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

30.11.2015 INP 2015/14 Autogreidera piegāde Ilūkstes novada pašvaldībai 11.01.2016. plkst. 11:00 03.05.2016. Paziņojums par pieņemto lēmumu
26.11.2015 Tirgus izpēte Pārtikas produktu piegādi Ilūkstes novada Eglaines pamatskolai 11.12.2015 plkst.15:00 Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

Līgums 4

Līgums 5

 22.12.2015

Paziņojums par pieņemto lēmumu

17.11.2015 Ilūkstes PII “Zvaniņš” 2015/1 Pārtikas produktu piegāde bērnu ēdināšanai 30. 11. 2015. plkst.16:00 Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

Līgums 4

Līgums 5

Līgums 6

Līgums 7

18.12.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

12.11.2015 Tirgus izpēte Ārējā apgaismojuma ierīkošana Dvietes ciemā 16.11.2015.  plkst. 15.00
09.10.2015 Tirgus izpēte Malkas apkures katls 19.10.2015.  plkst. 13:00
02.10.2015 INP 2015/13 Degvielas piegāde Ilūkstes novada pašvaldībai 13.10.2015. plkst.11:00  Līgums 13.10.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

29.09.2015 IS vsk.2015/1 Pārtikas preču piegāde Ilūkstes Sadraudzības vidusskolai

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 12.10.2015. plkst.14.00

07.10.2015. plkst. 13:00

12.10.2015. plkst.14.00

13.10.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

23.09.2015 Tirgus izpēte – cenu aptauja Nr. 2015/CA/1 „Malkas piegāde Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas apkures vajadzībām.” 05.10.2015 plkst. 12:00
14.09.2015 Tirgus izpēte Kaspersky Endpoint Security for Windows un ESET NOD32 Antivirus Business Edition programmatūras atjaunošanas licenču iegāde Ilūkstes novada pašvaldības skolās 16.09.2015 plkst. 17:00 18.09.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

04.09.2015 INP 2015/12 Mēbeļu piegāde Ilūkstes novada Sporta skolas sporta centra vajadzībām 14.09.2015. plkst.11:00 Līgums 16.09.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

28.08.2015 INP 2015/11 Ilūkstes pilsētas siltumstacijas atjaunošana

Skaidrojums Nr.1
3.5.6. punktā aizstāt vārdus “ceļu būvdarbu vadīšanai”ar vārdiem “ēku būvdarbu vadīšanai” un izteikt šādā redakcijā:
“3.5.6. Atbildīgā būvdarbu vadītāja ēku būvdarbu vadīšanai būvprakses sertifikāts (kopija) un darba aizsardzības speciālista apliecība par profesionālās pilnveides izglītību “Darba aizsardzība” (kopija), izglītības, kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (CV), kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 3.4.2. punkta prasībām (CV 6. pielikums)”.

08.09.2015. plkst.11:00  Līgums 08.09.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

11.08.2015 INP 2015/10 Degvielas piegāde Ilūkstes novada pašvaldības vajadzībām 07.09.2015. plkst. 11:00 Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

Līgums 4

Līgums 5

24.09.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

19.05.2015 INP 2015/8 Ilūkstes novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope un remonts 01.06.2015. plkst.11:00 21.03.2016.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

13.05.2015 INP 2015/7

Ilūkstes pilsētas stadiona būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība

08.06.2015. plkst. 11:00 Līgums 16.06.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

29.04.2015 INP 2015/6

Mazā Smilšu ielas un Ozolu ielas (posmā no Brīvības ielas līdz Dīķu ielai) seguma atjaunošana Ilūkstē

11.05.2015.

skaidrojums Nr.1

13.05.2015. plkst.11:00 Līgums 1 d.

Līgums 2 d.

15.05.2015

Paziņojums par pieņemto lēmumu

28.04.2015 INP 2015/5 Zaļmuižas ielas rekonstrukcija Subatē, Ilūkstes novadā

11.05.2015.

skaidrojums Nr.1

12.05.2015. plkst.11:00  Līgums 15.05.2015

Paziņojums par pieņemto lēmumu

27.03.2015 Tirgus izpēte Kaspersky Endpoint Security  for Windows un ESET NOD32 Antivirus Business Edition programmatūras atjaunošanas licenču iegāde Ilūkstes novada pašvaldībai 07.04.2015

plkst 11:00

08.04.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

25.03.2015 Tirgus izpēte Degvielas iegāde Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas saimniecības vajadzībām 31.03.2015. plkst. 13:00
23.03.2015 Tirgus izpēte Būvprojekta izstrāde elektropieslēguma ierīkošanai Stadiona ielā 1, Ilūkstē, Ilūkstes novadā 30.03.2015. plkst. 13:00
19.03.2015 INP 2015/4 KPFI Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes novada publiskā apgaismojuma infrastruktūrā 30.03.2015. plkst.15:00  Līgums 31.03.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

13.03.2015 Tirgus izpēte Ilūkstes novada pašvaldības objektu apsardzi ar tehniskās apsardzes un centralizētās apsardzes pults izmantošanu 23.03.2015. plkst.11:00   19.03.2015.

Iepirkums pārtraukts

13.03.2015 INP 2015/3 Ilūkstes novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope un remonts

20.03.2015. skaidrojums Nr.1

23.03.2015. skaidrojums Nr.2

24.03.2015. plkst.11:00  Pārtraukts 06.05.2015

Paziņojums par pieņemto lēmumu

05.03.2015 INP 2015/2

Ilūkstes novada pašvaldībai piederošo sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) un brīvprātīgās atbildības (KASKO) apdrošināšana

12.03.2015. Skaidrojums Nr.1

17.03.2015. plkst.11:00  Līgums

23.03.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

20.02.2015 Tirgus izpēte Degvielas piegāde Ilūkstes novada pašvaldības komunālās saimniecības vajadzībām 26.02.2015. plkst. 13:00
12.02.2015. IV2015/2

„Kurināmā (malkas) piegāde Ilūkstes 1.vidusskolas apkures vajadzībām”

05.03.2015.

plkst. 12:00

 Līgums
09.02.2015 Tirgus izpēte Būvmateriālu iegāde 12.02.2015.  plkst. 13:00
26.01.2015 IV2015/1 Pārtikas produktu iegāde Ilūkstes 1. vidusskolai 04.02.2015. plkst. 13:00

05.02.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

16.12.2015 INP 2015/1 Psihologa pakalpojumi 26.01.2015. plkst.11:00  Līgums 09.02.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

10.01.2015 EGL 2015/1 Kurināmā(malkas un akmeņogļu) piegāde Ilūkstes novada Eglaines pamatskolas apkures vajadzībām 23.01.2015.

plkst. 12:00

 Līgums 1

Līgums 2

26.01.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 

 Аtpakaļ pie saraksta
2016 2015  2014  2013  2012 2011

 Skip to content