VCI_iepirkumi_2017

Ilūkstes novada pašvaldības

SIA „VESELĪBAS CENTRS „ILŪKSTE”” 

 

Iepirkumi 2017

Paziņojuma datums Nr. Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums-
20.09.2017. SIA VCI 2017/8 Medikamentu un medicīnas preču iegāde SIA “Veselības centrs Ilūkste” ambulatorās nodaļas vajadzībām
02.10.2017.,
plkst. 11-00
 13.10.2017.,
22.08.2017. SIA VCI 2017/7 Higiēnas preču iegāde SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām
04.09.2017.,
plkst. 11-00
11.09.2017.,
22.08.2017. SIA VCI 2017/6 Medikamentu un medicīnas preču iegāde SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām
04.09.2017.,
plkst. 11-00
11.09.2017.,
18.08.2017. SIA VCI2017/5 Pārtikas produktu piegāde SIA “Veselības centrs “Ilūkste” “Mūsmājas “Dižkoks”” vajadzībām
29.08.2017.,
plkst. 11-00
07.09.2017.
09.08.2017. SIA VCI2017/4
18.08.2017.,
plkst. 11-00
11.08.2017., iepirkums pārtraukts, sakarā ar izmaiņām tehniskajā specifikācijā
26.07.2017. Tirgus izpēte Saimniecības preču iegāde SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām 04.08.2017., plkst.11.00
 07.08.2017.
19.06.2017. sia vci2017/2 Malkas iegāde 2017./2018.g. SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām
03.07.2015.,
plkst. 11-00
 04.07.2017., Paziņojums par pieņemto lēmumu
22.05.2017. SIA VCI2017/3 Pārtikas produktu piegāde SIA “Veselības centrs “Ilūkste” vajadzībām
14.06.2017.,
plkst. 11-00
 22.06.2017., Paziņojums par pieņemto lēmumu
26.04.2017. Tirgus izpēte Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Veselības centra “Ilūkste” jaunajam korpusam Raiņa ielā 35, Ilūkstē, kadastra apz.4407 00l 0184 006, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” projektu iesniegumu atlases 2.kārtas projekta “Kompleksi risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanai Veselības centra “Ilūkste” jaunajā korpusā” ietvaros

Ēkas energosertifikāts

03.05.2017.,
plkst. 11.00
02.02.2017. sia vci2017/1
13.02.2017.,
plkst. 11.00
 Līgums


Skip to content