INP_2017_04_ELFLA

 Iepirkumi

Nolikums   (.pdf)

Pielikumi (.docx)

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā veidne
[2.] pielikums. Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne
[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija
[4.] pielikums. Pieredzes apraksta veidne
[5.] pielikums. CV
[6.] pielikums. Līguma projekts
[7.] pielikums. Būvprojekts (darba apjomu saraksts) (.xlsx)
  1.daļa – Mazbleivi – Ilze
  2.daļa – Zariņi (lielceļš) – Dimanti – Pūpoli – Viesīte
  3.daļa – Glaudāni – Šauriņi
  4.daļa – Vitkuški – Subate
  5.daļa – Plūmes – Vāverāni – Mežmaļi – Kalnāji
  6.daļa – Lusti – Kalnāji – Kaminča
  7.daļa – Annmuiža-Baltmuiža – Dubiki
  8.daļa – Dzintari – Talcinieki – Krastiņi
  9.daļa – Zvaigznes – Stari
  10.daļa – Doļnaja – Arāji
  11.daļa – Gulbene – Lazdas
  12.daļa – Bramaņi – Bernāti
  13.daļa – Šēdere – Šarlote

[8.] pielikums. Plāni, griezumi, shēmas

1.daļaMazbleivi – Ilze

  CD-1 CD-4-1
CD-2 CD-4-2
CD-3 GP-1
Paskaidrojuma raksts  

2.daļaZariņi (lielceļš) – Dimanti – Pūpoli – Viesīte

CD-1-1 CD-3-1
CD-2-1 CD-3-1
CD-2-2 CD-4-1
CD-2-3 CD-4-2
CD-2-4 Paskaidrojuma raksts

3.daļaGlaudāni – Šauriņi

CD-1-1 CD-2-5
CD-2-1 CD-2-6
CD-2-2 CD-3-1
CD-2-3 CD-4-1
CD-2-4 CD-4-2
Paskaidrojuma raksts  

4.daļaVitkuški – Subate

CD-1-1 CD-2-5
CD-2-1-1 CD-2-6
CD-2-1-2 CD-3-1
CD-2-2 CD-4-1
CD-2-3 CD-4-2
CD-2-4 Paskaidrojuma raksts

5.daļaPlūmes – Vāverāni – Mežmaļi – Kalnāji

CD-0 CD-4
CD-3 Trases plants un garenprofils
Paskaidrojuma raksts  

6.daļaLusti – Kalnāji – Kaminča

CD-1 CD-4-1
CD-2-2 CD-4-2
CD-3 Paskaidrojuma raksts

7.daļaAnnmuižaBaltmuiža – Dubiki

CD-1 CD-4-1
CD-2 CD-4-2
CD-3 Paskaidrojuma raksts

8.daļa –Dzintari – Talcinieki – Krastiņi

CD-1-1 CD-2-6
CD-2-1 CD-2-7
CD-2-2 CD-2-8
CD-2-3 CD-3-1
CD-2-4 CD-4-1
CD-2-5 CD-4-2
Paskaidrojuma raksts  

9.daļa – Zvaigznes – Stari

CD-1-1 CD-2-5
CD-2-1 CD-3-1
CD-2-2 CD-4-1
CD-2-3 CD-4-2
CD-2-4 Paskaidrojuma raksts

10.daļa –Doļnaja – Arāji

1-CD-1 4-CD-4-1
2-CD-2 5-CD-4-2
3-CD-3 01-Paskaidrojuma raksts

11.daļaGulbene – Lazdas

CD-1-1 CD-3-1
CD-2-1 CD-4-1
CD-2-2 CD-4-2
CD-2-3 Paskaidrojuma raksts

12.daļa –Bramaņi – Bernāti

CD-1-1 CD-2-7
CD-2-2 CD-2-8
CD-2-3 CD-3
CD-2-4 CD-4-1
CD-2-5 CD-4-2
CD-2-6 Paskaidrojuma raksts

13.daļa –Šēdere – Šarlote

CD-1-1 CD-2-7
CD-2-1 CD-2-8
CD-2-2 CD-3-1
CD-2-3 CD-4-1
CD-2-4 CD-4-2
CD-2-5 CD-4-3
CD-2-6 Paskaidrojuma raksts

 

 

Аtpakaļ pie saraksta

2016 2015  2014  2013  2012 2011

     

 

 

 

 Skip to content