Iepirkumi_2017

Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu 

Iepirkumi 2017

Pasūtītājs- Ilūkstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000078782

Paziņojuma datums Nr. Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līgums Lēmuma pieņemšanas datums-
09.03.2018 BVPV2018/1 Pārtikas preču piegāde Bebrenes vispārizglītojošai un profesionālai vidusskolai.

Ligums un iebild_akts

19.03.2018. plkst.13:00
09.01.2018. TIRGUS IZPĒTE Ugunsdzēsības signalizācija 26.01.2018 plkst. 15.00 Līgums

Līgums

 01.02.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

22.12.2017. IV 2017/5 Kokskaidu granulu piegāde 08.01.2018.
plkst. 10.00
 Līgums  09.01.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

19.12.2017. INP 2017/23 Kurināmā piegāde Eglaines pagasta pārvaldei 04.01.2018. plkst.11:00 Līgums  08.01.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

08.01.2018.

Ziņojums

18.12.2017. INP 2017/22 Transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) un brīvprātīgās atbildības (KASKO) apdrošināšana 03.01.2018. plkst.11-00 Līgums 1d.

Līgums 2d.

Līgums 3d.

Līgums 4d.

Līgums 6d.

08.01.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

08.01.2018.

Ziņojums

18.12.2017 INP 2017/21/ERAF Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – Ilūkstes pilsētas bijušās “Putnu fermas” teritorijas infrastruktūras izbūvei ar mērķi attīstīt to par ražošanas zonu
08.01.2018.
plkst. 11-00
Līgums

Līgums

11.01.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

11.01.2018.

Ziņojums

 

14.12.2017. Zvaniņš” 2017/2 Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes PII “Zvaniņš” 20. 12. 2017., plkst.16-00 Līgums 5

Līgums 6

Līgums 7

 22.12.2017., Paziņojums par pieņemto lēmumu
11.12.2017. IV 2017/4 Kokskaidu granulu piegāde Ilūkstes 1.vidusskolai 22.12.2017., plkst.10-00   22.12.2017. Iepirkums pārtraukts
04.12.2017. IV2017/3 Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes 1.vidusskolai 18.12.2017., pl.13-00 Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

Līgums 4

Līgums 5

Līgums 6

19.12.2017.,
04.12.2017. PII “Zvaniņš” 2017/1 Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes PII “Zvaniņš” 12. 12. 2017., plkst.16-00 Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

Līgums 4

 14.12.2017., Paziņojums par pieņemto lēmumu
28.11.2017. SUB 2017/3 Pārtikas produktu piegāde Subates pamatskolai
07.12.2017.,
plkst. 16.00
 Līgums
 11.12.2017.,
27.11.2017. INP 2017/20 Grants piegāde 08.12.2017., plkst.11-00  Līgums  12.12.2017., Paziņojums par pieņemto lēmumu
24.11.2017. INP 2017/19/ELFLA Ilūkstes novada grants ceļu pārbūve
15.12.2017.,
plkst. 11-00
 27.12.2017.,

Ziņojums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

15.11.2017. EGL 2017/2
04.12.2017.,
plkst. 13.00
Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

Līgums 4

 07.12.2017., Paziņojums par pieņemto lēmumu

18.12.2017. Ziņojums

14.11.2017. EGL 2017/1 Kurināmā (malkas un akmeņogļu) piegāde Ilūkstes novada Eglaines pamatskolas apkures vajadzībām
01.12.2017.,
plkst. 13.00
 Līgums 1

Līgums 2

 05.12.2017., Paziņojums par pieņemto lēmumu

08.01.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

09.11.2017. SUB 2017/2 Pārtikas produktu piegāde Subates pamatskolai
23.11.2017.,
plkst. 16.00
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
Līgums 4
Līgums 5
 24.11.2017.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

09.11.2017. INP 2017/18 Kurināmā piegāde 21.11.2017., plkst.11-00 Līgums 1

Līgums 3

 28.11.2017.
04.12.2017.,
09.11.2017. INP 2017/17 Degvielas piegāde
30.11.2017.,
plkst. 11-00
Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

Līgums 4

Līgums 5

Līgums 6

Līgums 7

Līgums 8

Līgums 9

 08.12.2017., Paziņojums par pieņemto lēmumu

08.12.2017., Ziņojums

09.10.2017. Tirgus izpēte – cenu aptauja Nr. BVPV2017/8 Malkas piegāde Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas apkures vajadzībām
19.10.2017.,
plkst. 12.00.
Līgums1

Līgums 2

Līgums 3

 25.10.2017.,
27.09.2017. Tirgus izpēte Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 10 un ESET Endpoint Antivirus programmatūras atjaunošanas licenču iegāde Ilūkstes novada pašvaldības skolās
02.10.2017.,
plkst 11.00
 02.09.2017.,
19.09.2017. INP 2017/16 Apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana Ilūkstes 1.vidusskolai
26.09.2017.,
plkst. 11-00
 Līgums
 26.09.2017.,
06.09.2017. Tirgus izpēte Stendera laika klases izveide
15.09.2017.,
plkst 11-00
 17.10.2017.,
01.09.2017. Tirgus izpēte Lietotas automašīnas iegāde Raudas internātpamatskolas vajadzībām 08.09.2017.
31.08.2017. INP 2017/15/ELFLA  Ilūkstes novada grants ceļu pārbūve
21.09.2017.,
plkst. 11-00
Līgums 5 daļa

Līgums 6 daļa

 12.10.2017.,
16.10.2016.,
28.08.2017. Tirgus izpēte Ūdens atvades sistēmas sakārtošana
12.09.2017.,
plkst. 15-00
 13.10.2017.,
16.08.2017. INP 2017/14/ ERAF Daudzfunkcionāla betona laukuma izbūve brīvdabas slidotavas ierīkošanai Ilūkstē 28.08.2017., plkst.11-00  Līgums 01.09.2017. Paziņojums par pieņemto lēmumu

Ziņojums

16.08.2017. INP 2017/13/ ELFLA Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un telpu pārbūve Ilūkstes novada jauniešu radošā kvartāla izveidei 28.08.2017., plkst.11-00  Līgums

Vienošanās

01.09.2017. Paziņojums par pieņemto lēmumu

Ziņojums

21.09.2017. Ziņojums

16.08.2017. Tirgus izpēte Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes novada Bebrenes vispārizglītojošai un profesionālai vidusskolai

28.08.2017. Uzaicinājums piedalīties iepirkumā.

25.08.2017., plkst.12-00
31.08.2017.,
11.08.2017. Tirgus izpēte Būvuzraudzības pakalpojumi Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Zariņi (lielceļš) – Dimanti – Pūpoli – Viesīte”, Dvietes pagastā pārbūvei
21.08.2017.,
plkst. 11-00
11.08.2017. Tirgus izpēte Būvuzraudzības pakalpojumi Ilūkstes novada pašvaldības ceļa “Dzintari-Talcinieki-Krastiņi”, Pilskalnes pagastā pārbūvei
21.08.2017.,
plkst. 11-00
10.08.2017. IS vsk.2017/1
Pielikumi (.docx)
 29.08.2017.,
plkst. 16.00
  līgums
05.09.2017.
13.07.2017. INP 2017/12/ ERAF
24.07.2017.,
plkst.11-00
13.07.2017. INP 2017/11/ ERAF Daudzfunkcionāla betona laukuma izbūve brīvdabas slidotavas ierīkošanai Ilūkstē

Grozījumi lēmumā

24.07.2017.,
plkst.11-00
08.07.2017.
12.07.2017. INP 2017/10 ERAF Ilūkstes pilsētas Strēlnieku ielas 0,56 km un stāvlaukuma izbūve

Grozījumi lēmumā

24.07.2017., plkst.11-00 Līgums
08.07.2017.
15.08.2017.
04.07.2017. IV 2017/2 Kurināmā (malkas ) piegāde Ilūkstes novada Ilūkstes 1.vidusskolas apkures vajadzībām 17.07.2017., plkst.13-00
03.07.2017. Tirgus izpēte
          1.pielikums (.docx)
05.07.2017.,
plkst. 12.00
 06.07.2017.  Pārtraukts sakarā ar izmaiņām Tehniskajā specifikācijā
12.05.2017. Tirgus izpēte Ārējā apgaismojuma ierīkošana Subates pilsētā, Zaļmuižas ielā
16.05.2017.,
lkst. 15.00
 18.05.2017.
26.04.2017. Tirgus izpēte Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Veselības centra “Ilūkste” jaunajam korpusam Raiņa ielā 35, Ilūkstē, kadastra apz.4407 00l 0184 006, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” projektu iesniegumu atlases 2.kārtas projekta “Kompleksi risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanai Veselības centra “Ilūkste” jaunajā korpusā” ietvaros

Ēkas energosertifikāts

03.05.2017.,
plkst. 11.00
11.04.2017. INP 2017/9/ERAF Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa 80-16, 80-17 Senči – Ilūkste, Saulītes – Ozoldārzi, 1,94 km; Ilūkstes pilsētas Upes ielas 0,27 km pārbūvei 02.05.2017. plkst. 11-00  Līgums

1.daļa

 02.05.2017.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

31.03.2017. Tirgus izpēte Kaspersky Endpoint Security for Windows un ESET NOD32 Antivirus Business Edition programmatūras atjaunošanas licenču iegāde Ilūkstes novada pašvaldībai.
07.04.2017.,
plkst. 11-00
 10.04.2017.
17.03.2017. Tirgus izpēte Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ilūkstes pilsētas Strēlnieku ielai 0,56 km un stāvlaukuma izbūvei, kadastra apz. 44070030053.
22.03.2017.,
plkst. 11.00
06.03.2017. BVPV2017/1 Pārtikas produktu piegāde Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālas vidusskolas vajadzībām 17.03.2017., plkst.12.00  Līgums
20.03.2017
27.02.2017. INP 2017/8/ERAF Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa 80-16, 80-17 Senči – Ilūkste, Saulītes – Ozoldārzi, 1,94 km; Ilūkstes pilsētas Upes ielas 0,27 km; Ilūkstes pilsētas Zemnieku ielas 0,28 pārbūveiūvprojektu izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa 80-16, 80-17 Senči – Ilūkste, Saulītes – Ozoldārzi, 1,94 km; Ilūkstes pilsētas Upes ielas 0,27 km; Ilūkstes pilsētas Zemnieku ielas 0,28 pārbūvei 10.03.2017., plkst.11-00  Līgums
30.03.2017.
19.04.2017.
17.02.2017. INP 2017/7 Transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) un brīvprātīgās atbildības (KASKO) apdrošināšana 28.02.2017., plkst.11-00 07.03.2017. Paziņojums par pieņemto lēmumu
16.02.2017. INP 2017/6 Psihologa pakalpojumi 27.02.2017., plkst.11-00  Līgums 07.03.2017. Paziņojums par pieņemto lēmumu
16.02.2017. INP 2017/5/ERAF Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – ēkas Brīvības ielā 6, Ilūkstē, un tās piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūvei

24.02.2017. skaidrojums Nr.1

27.02.2017., plkst.11-00  Līgums 15.03.2017.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

09.02.2017. IV 2017/1 Pārtikas produktu iegāde Ilūkstes novada Ilūkstes 1. vidusskolai.
20.02.2017.,
plkst. 13 -00
 24.02.2017.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

01.02.2017. INP 2017/4/ELFLA Ilūkstes novada grants ceļu pārbūve

21.02.2017. skaidrojums Nr.1

27.02.2017.,
plkst. 11.00
Līgums 2d.

Līgums 8d.

Līgums 10d.

 06.04.2017.
19.04.2017.
19.01.2017. INP 2017/3/ERAF Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – ēkas Brīvības ielā 6, Ilūkstē, un tās piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūvei 30.01.2017., plkst.11-00  Pārtraukts
 01.02.2017.
16.01.2017. INP 2017/2 Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam izstrāde

24.01.2017. skaidrojums Nr.1
27.01.2017., plkst.11-00 Līgums

Vienošanās

09.02.2017
10.01.2017. INP 2017/1 Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana
06.02.2017.,
plkst. 11-00
21.02.2017. Paziņojums par pieņemto lēmumu
 04.01.2017.  Sporta skola 2017/1  Sporta inventārs baseinam, piegāde
16.01.2017.,
plkst.11-00

 

 Аtpakaļ pie saraksta
2016 2015  2014  2013  2012 2011

 

 Skip to content