INP_2016_18

 Iepirkumi

Nolikums   (.pdf)

Pielikumi (.docx)

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā veidne
[2.] pielikums. Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne
[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija
[4.] pielikums. Pieredzes apraksta veidne
[5.] pielikums. CV
[6.] pielikums. Personāla saraksta veidne
[7.] pielikums. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība
[8.] pielikums. Iepirkuma un būvdarbu līguma projekts
[9.] pielikums. Darbu apjomi (.xlsx)

[10.] pielikums. Inventarizācijas plāns (.pdf)

 Stāvu plāni: (.jpg)     01      02       03
 

 

 

Аtpakaļ pie saraksta

2015  2014  2013  2012 2011

     

 

 

 

 Skip to content